Slovensko
Menu

FAQ - Som zamestnávateľ

Karta Edenred - stravovanie a lístky Ticket Restaurant®
Karta Edenred - rekreácia
Edenred Benefity Premium

Zamestnávateľ

Je možné doručiť zásielku s lístkami na zahraničnú adresu?

Áno táto možnosť u nás existuje. V vybaveniu žiadosti je potrebné, aby nám poverená osoba zamestnávateľa zaslala žiadosť o doplnenie novej dodacej adresy do systému. Pri doručovaní do zahraničia nie je možné zadávať objednávku cez online systém www.rychlaobjednavka.sk. Pre doručovanie do zahraničia je účtovaný poplatok podľa ceny objednávky. Do zahraničia zasielame balíky maximálne v hodnote 1000 EUR. Ak by zamestnávateľ doručil objednávku vo vyššej hodnote, bude rozdelená na viacero zásielok (každá maximálne do hodnoty 1 000,- EUR) a poplatok za doručenie bude účtovaný pre každú samostatne.

Prejsť na otázku

Kedy a kam sa doručujú objednané karty?

Objednané karty doručujeme na adresu zamestnávateľa (sídlo spoločnosti, prevádzka) do 10 pracovných dní od pripísania úhrady  faktúry na náš účet.

Prejsť na otázku

O vydanie PIN kódu ku karte žiada zamestnávateľ alebo zamestnanec?

Požiadať o vydanie PIN kódu ku karte zamestnanca môže výhradne len jeho zamestnávateľ. K žiadosti prikladá splnomocnenie zamestnanca na tento úkon. Zamestnávateľovi zasielame obnovovací kód, ktorý zamestnanec použije po zavolaní na info linku kariet Edenred - 02/52 62 77 77. K vydaniu zabudnutého PIN  kódu odporúčame zamestnancovi, aby mal pred volaním pripravené číslo karty.

Prejsť na otázku

Ako sa účtuje provízia? Platí ju zamestnanec?

Provízia sa účtuje do nákladov na účet „ostatné služby“. Zamestnanec ju neplatí.

Prejsť na otázku

Aká je najvýhodnejšia nominálna hodnota príspevku na stravovanie?

Najvýhodnejšia nominálna hodnota je 7,80 €. Zamestnávateľ si z nej môže uplatniť zákonom uznanú maximálnu hodnotu 4,29 € do nákladov, čo predstavuje 55 % z hodnoty príspevku na stravovanie.

Prejsť na otázku

Ako oznámiť zmenu údajov spoločnosti?

Dajú sa stravné lístky Ticket Restaurant® vymeniť, ak prechádza zamestnávateľ na inú nominálnu hodnotu?

Výmena stravných lístkov Ticket Restaurant® kus za kus nie je možná, pretože každý lístok je viazaný na faktúru vystavenú k objednávke. Stravné lístky musí zamestnávateľ vrátiť ako nespotrebované spolu s formulárom „Dobropis – Žiadosť o vrátenie stravovacích poukážok“, ktorý  nájdete uložený na našej webstránke. Nespotrebované stravné lístky Ticket Restaurant® spolu so žiadosťou o dobropis je potrebné odoslať priamo do sídla našej spoločnosti.

Prejsť na otázku

Odkedy sú k dispozícii stravné lístky Ticket Restaurant® platné na ďalší rok?

Nová emisia stravných lístkov Ticket Restaurant® je v predaji vždy od 1. októbra.

Prejsť na otázku

Aký je ďalší postup po vrátení nespotrebovaných stravných lístkov Ticket Restaurant®?

Po vrátení nespotrebovaných stravných lístkov Ticket Restaurant® zo starého roka vystavíme zamestnávateľovi dobropis vo výške celkovej nominálnej hodnoty nespotrebovaných stravných lístkov Ticket Restaurant® so splatnosťou do 30 kalendárnych dní. Prostriedky budú pripísané na účet klienta v deň splatnosti.

Prejsť na otázku

Je možné vrátiť nespotrebované stravné lístky Ticket Restaurant®?

Áno, na základe žiadosti o dobropis vyplnenej zamestnávateľom. Nespotrebované stravné lístky Ticket Restaurant® spolu so žiadosťou o dobropis treba odoslať priamo do bratislavskej centrály.

Prejsť na otázku

Aká je lehota vrátenia stravných lístkov Ticket Restaurant® zo starého roka?

Nespotrebované stravné lístky Ticket Restaurant® môže zamestnávateľ vrátiť najneskôr do 20. januára nasledujúceho roka po skončení ich platnosti.

Prejsť na otázku

Živnostník

Je výhodné kupovať stravné lístky Ticket Restaurant® na mesiac alebo na celé obdobie do konca roka?

Odporúčame zvážiť praktickú stránku veci a objednať si stravné lístky Ticket Restaurant® na niekoľko mesiacov dopredu. Dá sa tak vyhnúť tomu, že si podnikateľ spomenie neskoro a zakúpi si stravné lístky Ticket Restaurant® až po začiatku mesiaca a nebude tak mať možnosť uplatnenia výdavkov za dni, keď stravné lístky Ticket Restaurant® k dispozícii nemal. Z toho vyplýva, že je vhodné zakúpiť si stravné lístky Ticket Restaurant® na dlhšie obdobie, napr. na 4 - 6 mesiacov.

Prejsť na otázku

Je možné kúpiť stravné lístky Ticket Restaurant® spätne za uplynulé časové obdobie?

Najčastejšou chybou je práve to, že podnikatelia si kupujú lístky Ticket Restaurant® za už uplynulé časové obdobie. V takomto prípade je však zrejmé, že stravné lístky Ticket Restaurant® nebolo možné použiť na stravovanie v predchádzajúcom období, keďže ich podnikateľ nemal k dispozícii. To znamená, že o spätne kúpené stravné lístky Ticket Restaurant® si už podnikatelia nemôžu znížiť základ dane.

Prejsť na otázku

Je možné dať si do nákladov stravné aj za sobotu a nedeľu?

Živnostník/SZČO si môže dať do nákladov stravné aj za sobotu i nedeľu, avšak v takom prípade je povinný preukázať, že skutočne odpracoval ten deň, na ktorý si uplatňuje výdavok na stravovanie.

Prejsť na otázku

Akým spôsobom je potrebné preukázať výdavky na stravovanie?

Náklady na stravovanie môže živnostník/SZČO preukázať aj faktúrou za nákup stravných lístkov Ticket Restaurant®  či stravovacej karty Edenred na stravovanie, čo je administratívne najjednoduchší spôsob. Výhodou stravných lístkov Ticket Restaurant® či kariet Edenred  je, že nie je potrebné osobitne dokladovať každý jeden pokladničný bloček z reštaurácie.

Prejsť na otázku

Aký je ďalší postup po vrátení nespotrebovaných stravných lístkov Ticket Restaurant®?

Po vrátení nespotrebovaných stravných lístkov Ticket Restaurant® zo starého roka vystavíme živnostníkovi/SZČO dobropis vo výške celkovej nominálnej hodnoty nespotrebovaných stravných lístkov Ticket Restaurant® so splatnosťou do 30 kalendárnych dní.

Prejsť na otázku

Aká je lehota vrátenia stravných lístkov Ticket Restaurant® zo starého roka?

Nespotrebované stravné lístky Ticket Restaurant® môže živnostník/SZČO vrátiť najneskôr do 20. januára nasledujúceho roka po skončení ich platnosti.

Prejsť na otázku

Je možné vrátiť nespotrebované stravné lístky Ticket Restaurant®?

Áno, na základe žiadosti o dobropis vyplnenej živnostníkom/SZČO. Nespotrebované stravné lístky Ticket Restaurant® so žiadosťou o dobropis odošle živnostník/SZČO priamo do bratislavskej centrály.

Prejsť na otázku

Kde je možné platiť Kartou Edenred alebo stravnými lístkami Ticket Restaurant®?

Kartu Edenred, mobilné platby kartou, stravné lístky aj darčekové poukážky môžete používať v našich partnerských zariadeniach, ktorých zoznam nájdete v časti akceptačné miesta.

Prejsť na otázku

Poskytuje spoločnosť Edenred rekreačné poukazy?

Áno, poskytujeme rekreačné poukazy formou karty Edenred, ktorá slúži ako elektronický rekreačný poukaz na pobyt na Slovensku. Je to praktická elektronická forma príspevku na rekreáciu zamestnancov.

Ide o jedinú bezkontaktnú čipovú kartu svojho druhu, ktorá spĺňa tie najprísnejšie bezpečnostné štandardy vďaka garancii Mastercard.

Prejsť na otázku

Akou formou môže užívateľ platiť kartou Edenred za rekreáciu?

Kartou Edenred za rekreáciu je možné platiť u všetkých zmluvných partnerov spoločnosti Edenred na území Slovenskej republiky, a to niektorým z uvedených spôsobov:

Prejsť na otázku

Aké výhody prináša karta Edenred na rekreáciu pre zamestnávateľa?

Minimalizujte čas a náklady spojené s evidenciou faktúr a dokladov od zamestnancov. S príspevkom na rekreáciu prostredníctvom karty Edenred sa vyhnete zvýšenej administratívnej záťaži.

Prejsť na otázku

Čo znamená garancia účelového použitia?

Karta Edenred na rekreáciu zaručuje splnenie podmienky účelového použitia v zmysle platnej legislatívy. Nemusíte kontrolovať doklady, zamestnanec vyplní nami predpripravený online formulár Čestné prehlásenie o použití rekreačného poukazu.

Prejsť na otázku

Čo je portál Dovolenkár?

Portál Dovolenkár umožňuje jednoducho a rýchlo objednať príspevok na dovolenku a následne vytvoriť čestné prehlásenie o použití karty Edenred na platbu za rekreáciu.

Vďaka nemu máte vždy dokonalý prehľad o tom, ktorí zamestnanci majú záujem o príspevok na rekreáciu, v akej výške a v ktorom mesiaci, a následne v súlade so zákonom máte zdokladované aj použitie prostriedkov.

Prejsť na otázku

Aké výhody prináša karta Edenred na rekreáciu pre zamestnanca?

Vďaka predplatenej karte Edenred na rekreáciu  zamestnanec zaplatí za pobyt priamo príspevkom na rekreáciu, nemíňa vlastné financie a nemusí čakať na preplatenie nákladov od zamestnávateľa.

Prejsť na otázku

Čo je osobný online účet Môj Edenred?

S kartou Edenred dostane každý zamestnanec prístup do  svojho online účtu Môj Edenred, vďaka ktorému získa prehľad o svojich transakciách vykonávaných kartou Edenred za rekreáciu. Vo svojom online účte si aktivuje kartu, zobrazí PIN kód, zistí aktuálny zostatok na karte, vyhľadá akceptačné miesta v okolí alebo v prípade straty či krádeže kartu zablokuje.

Prejsť na otázku

Čo mám urobiť, ak chcem poskytnúť rekreačné poukazy svojim zamestnancom prostredníctvom spoločnosti Edenred?

  1. Podpísať zmluvu so spoločnosťou Edenred (kontaktujte nás na tel.: 02/5070 7223 alebo prostredníctvom e-mailu: telesales-sk@edenred.com).
  2. Objednať karty Edenred.
  3. Rozposlať zamestnancom prístup do portálu Dovolenkár, prostredníctvom ktorého vás požiadajú o príspevok na kartu Edenred na rekreáciu.
  4. Objednať dobitie kreditu na karty Edenred.
Prejsť na otázku

Kde nájdem formulár na objednanie kariet Edenred?

Aké údaje sú povinné na objednávku kariet?

Fakturačné a bankové informácie spoločnosti a zoznam zamestnancov s ich identifikačnými údajmi.

Prejsť na otázku

Kedy budú môcť moji zamestnanci karty používať?

Kartu môžu vaši zamestnanci použiť po pripísaní kreditu na kartu a po jej samotnej aktivácii. Kartu si zamestnanec môže aktivovať po vytvorení osobného účtu.  Kartu si môže aktivovať aj telefonicky na telefónnom čísle 02/5262 7777 zvolením možnosti „AKTIVÁCIA KARTY“. Na to bude potrebovať číslo svojej karty (16-miestne číslo uvedené na zadnej strane karty) a aktivačný 6-miestny kód, ktorý nájde v spodnej časti sprievodného listu, s ktorým mu bola karta doručená.

Prejsť na otázku

Budú vedieť moji zamestnanci správne používať kartu Edenred na rekreáciu?

Spolu s kartou zasielame zamestnancovi list, kde nájde všetky potrebné informácie týkajúce sa správneho a korektného používania karty Edenred na rekreáciu.

Prejsť na otázku

Koľkokrát ročne si môže môj zamestnanec dobiť príspevok na rekreáciu na kartu Edenred?

Hodnotu rekreačného poukazu do výšky 500 €/rok si môže používateľ rozložiť na viackrát podľa vlastného uváženia počas celého roka. Zamestnávateľovi, ktorý sa rozhodne pre kartu Edenred na rekreáciu, poskytneme bezplatne nástroj na nahlasovanie záujmu zamestnancov o kredit, tzv. Portál Dovolenkár.

Prejsť na otázku

Aké výhody získam s Edenred Benefity Premium?

Vďaka Edenred Benefity Premium získate e-shop s benefitmi pre každého zamestnanca v prehľadnom a intuitívnom užívateľskom prostredí, ktoré je v súlade s vaším firemným dizajnom. Navyše, ako spoločnosť znížite náklady na celkovú administráciu firemných benefitov aj vďaka prehľadnému online systému.

Prejsť na otázku

Aké benefity sa nachádzajú v Edenred Benefity Premium?

Užívateľom poskytujeme širokú sieť dodávateľov benefitov. Do partnerskej siete zaraďujeme len overených dodávateľov z oblasti cestovania, kultúry, športu, vzdelávania, zážitkov, darčekov, krásy, zdravia a relaxu.

Prejsť na otázku

Aké sú možnosti čerpania benefitov v Edenred Benefity Premium?

Benefitné príspevky možno čerpať prostredníctvom elektronických poukážok e-Ticket®, stravných lístkov Ticket Restaurant®, Edenred poukážok Darčeky a Edenred poukážok Služby, prostredníctvom platobnej brány v partnerských e-shopoch alebo platbou kartou Edenred za stravovanie, benefity alebo rekreáciu.

Prejsť na otázku

Čo mám urobiť, ak chcem Edenred Benefity Premium pre našu spoločnosť?

Stačí, ak nás kontaktujete na telefónnom čísle 02/50 707 232 alebo e-mailom na cafeteria-sk@edenred.com.

Prejsť na otázku

Môžem mať Edenred Benefity Premium v korporátnom dizajne?

Vzhľad webovej aplikácie si môžete personalizovať nielen logom spoločnosti, ale napríklad aj firemnými farbami tlačidiel či titulným obrázkom na úvodnej stránke.

Prejsť na otázku

Čo v prípade, ak administrátor či zamestnanci budú mať nejaký problém?

V prípade potreby sme vám a vašim zamestnancom k dispozícii v pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 hod. na telefónnom čísle 02/5070 7232 alebo na e-maile cafeteria-sk@edenred.com.

Prejsť na otázku

Aké výhody má váš systém z pohľadu komunikácie so zamestnancami? Umožňuje systém napr. zasielať hromadné automatické e-maily pri rôznych akciách alebo príležitostiach?

Platformu Edenred Benefity Premium je možné využívať ako efektívny nástroj internej komunikácie. Edenred Benefity Premium umožňuje interaktívnu personalizovanú komunikáciu prostredníctvom e-mailu alebo SMS. Zamestnávateľ môže využívať systém tzv. EVENT MESSAGES (v prípade, ak nastane určitá udalosť, zrealizuje sa komunikačná aktivita) alebo GROUP MESSAGES (využíva sa na komunikáciu propagačných či informačných aktivít pre vybranú skupinu členov).

Prejsť na otázku

Je možné poskytnúť na niektoré benefity akciu alebo zľavu?

S našimi partnermi sa priebežne snažíme organizovať rôzne akcie a zľavy pre zamestnancov našich zákazníkov. O všetkých takýchto možnostiach informujeme.

Prejsť na otázku

Aké štatistiky čerpania benefitov budem zo systému dostávať?

Zo systému je možné generovať ľubovoľné reporty podľa individuálnych potrieb každej spoločnosti. Patria medzi ne napríklad prehľady čerpania benefitov za určité obdobie, prehľad čerpania podľa definovaných skupín benefitov, zamestnancov, nákladových stredísk a pod. Výstupné reporty a štatistiky sa budú odvíjať aj od toho, aké údaje sa budú pri jednotlivých zamestnancoch v systéme evidovať. Súčasťou mesačného vyúčtovania je taktiež detailný prehľad o tom, ktorý zamestnanec čerpal aký benefit, v akej hodnote, u ktorého poskytovateľa, z ktorého nákladového strediska a pod.

Prejsť na otázku

Kto bude spravovať celý systém (napr. aktualizovať zoznam zamestnancov v systéme, priraďovať body, robiť zmeny, pridávať benefity atď.)?

Systémové nastavenia a údaje spravuje prostredníctvom klientského portálu administrátor klienta s podporou Edenred Slovakia.

Prejsť na otázku

Čo sa stane s benefitnými príspevkami, ktoré si zamestnanec nevyčerpá?

Záleží na rozhodnutí klienta. Klientom ponúkame dve možnosti. Prvou je, že zamestnanci musia vyčerpať príspevky do konca kalendárneho roka, inak im prepadnú. Druhou možnosťou je, že príspevky na konte nemajú časovo obmedzenú platnosť, zamestnanci si ich teda môžu vyčerpať kedykoľvek.

Prejsť na otázku

Ako často môžem svojim zamestnancom prideliť body?

Body je možné zamestnancom prideľovať tak často, ako je treba – buď individuálne konkrétnemu zamestnancovi, alebo viacerým zamestnancom naraz.

Prejsť na otázku

Je možné poskytnúť rôznym zamestnancom rôzne benefity podľa organizačnej štruktúry? Môžem medzi nimi diferencovať a prideliť im rôzne príspevky alebo rôzne druhy benefitov?

Rôznym skupinám zamestnancov je možné poskytovať rôzne príspevky, ako aj rôzne benefity. Znamená to, že zamestnanci uvidia vo svojom účte iba tie benefity, na ktoré majú nárok.

Prejsť na otázku

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Kontaktujte nás.

Kontakty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram