Slovensko
Menu

Je možné poskytnúť rôznym zamestnancom rôzne benefity podľa organizačnej štruktúry? Môžem medzi nimi diferencovať a prideliť im rôzne príspevky alebo rôzne druhy benefitov?

Odpoveď:

Rôznym skupinám zamestnancov je možné poskytovať rôzne príspevky, ako aj rôzne benefity. Znamená to, že zamestnanci uvidia vo svojom účte iba tie benefity, na ktoré majú nárok.

Potrebujete viac informácií? Pozrite si všetky otázky zo sekcie "Som zamestnávateľ"

Zobraziť FAQ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram