Slovensko
Menu
Program FOOD
Na zdraví vašich zamestnancov nám záleží. Pomáhame firmám zlepšovať fyzickú aj psychickú kondíciu ich zamestnancov, a tým zvýšiť nielen pracovný výkon, ale aj dlhodobú spokojnosť v práci.
Viac o programe FOOD

Ide o celoeurópsky program, ktorý sa usiluje o verejné zdravie. Cieľom projektu je zlepšiť stravovacie návyky zamestnancov a zároveň zlepšiť výživovú kvalitu ponúkaných jedál v reštauráciách.

Buďte zamestnávateľ, ktorý

Má výkonnejších a spokojnejších zamestnanecov s celodenným pracovným nasadením 
Znižuje fluktuáciu, získava a udržiava kvalitných zamestnancov
Buduje prestíž a meno svojej firmy 
Znižuje chybovosť zamestnancov
Znižuje chorobnosť a absenciu v práci
Minimalizuje úrazovosť zamestnancov
Zvyšuje atraktivitu firmy pre súčasných zamestnancov

Čo to pre vašu firmu znamená?

 

 

Umožniť zamestnancom, aby jedli zdravo, je pre firmu dobrá investícia.

Zdravá výživa sa premieta do každodenného chodu firmy. Prosperujúce firmy majú zamestnancov, ktorí sú sústredení, cítia sa dobre a chodia radi do práce. Zlé stravovanie vedie k častým absenciám, stresu a horším pracovným výsledkom.

Keď majú ľudia zdravé jedlo počas obedovej prestávky,
majú dostatok energie, sú v dobrej kondícii a podávajú lepší pracovný výkon, sú kreatívnejší a efektívnejší, ľahko komunikujú, lepšie chápu a jednoducho zvládajú stres, rýchlejšie sa rozhodujú, nie sú unavení a nervózni. Obedová prestávka okrem toho prispieva aj k psychohygiene a je dôležitou chvíľou na doplnenie síl. Karta Ticket Restaurant® je ten správny nástroj na zabezpečenie kvalitnej stravy v čase obedových prestávok vašich zamestnancov.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram