Slovensko
Menu

Ochrana osobných údajov (GDPR) v spoločnostiach Edenred Slovakia, s.r.o. a Ticket Service, s.r.o.

Ochranu súkromia a osobných údajov považujeme za svoju prvoradú povinnosť. S osobnými údajmi nakladáme výhradne v súlade s platnou legislatívou.

Prečítajte si, prosím, informácie nižšie, akým spôsobom v spoločnostiach Edenred Slovakia, s. r. o. a Ticket Service, s.r.o. spracúvame osobné údaje, aby ste zistili, akými princípmi sa pri zabezpečovaní dôvernosti a bezpečnosti vašich osobných údajov riadime. Tieto informácie nájdete v linku uvedenom nižšie.

Tento dokument je pravidelne aktualizovaný.

Informácie o spôsobe uplatnenia vašich práv v oblasti osobných údajov prostredníctvom vašej žiadosti nájdete nižšie.

Informácie o spracúvaní osobných údajov    Information on the processing of personal data in English
Výkon práv v oblasti osobných údajov

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram