Často kladené otázky

Od zamestnávateľov

Je možné vrátiť nespotrebované poukážky?
Áno, na základe žiadosti o dobropis, vyplnenej zamestnávateľom. Nespotrebované poukážky spolu so žiadosťou o dobropis odošle priamo do bratislavskej centrály alebo ich zamestnávateľ (alebo splnomocnená osoba) odovzdá osobne na pobočke v Bratislave.

Aká je lehota vrátenia poukážok zo starého roka?
Nespotrebované poukážky môže zamestnávateľ vrátiť najneskôr do 20. januára nasledujúceho roku, po skončení ich platnosti.

Aký je ďalší postup po vrátení nespotrebovaných poukážok?
Po vrátení nespotrebovaných poukážok zo starého roka vystavíme zamestnávateľovi dobropis vo výške celkovej nominálnej hodnoty nespotrebovaných poukážok so splatnosťou do 30 kalendárnych dní.

Odkedy sú k dispozícii poukážky Ticket Restaurant® platné na ďalší rok?
Nové poukážky Ticket Restaurant® sú v predaji od 1. októbra.

Dajú sa poukážky vymeniť, ak prechádza zamestnávateľ na inú nominálnu hodnotu?
Výmena poukážok kus za kus nie je možná, pretože každá poukážka je viazaná na faktúru. Poukážky musí zamestnávateľ vrátiť ako nespotrebované.

Ako oznámiť zmenu údajov spoločnosti?
Zaslaním oznámenia o zmene údajov faxom, mailom, alebo poštou na centrálu do Bratislavy.

Aká je najvýhodnejšia nominálna hodnota stravovacích poukážok?
Najvýhodnejšia nominálna hodnota je 5,10 €. Zamestnávateľ si z nej môže uplatniť zákonom uznanú maximálnu hodnotu 2,81 € do nákladov, čo predstavuje 55 % z hodnoty tejto poukážky.

Ako sa účtuje provízia? Platí ju zamestnanec?
Provízia sa účtuje do nákladov na účet "ostatné služby". Zamestnanec ju neplatí.

Od živnostníkov

Môže si stravné lístky alebo stravovaciu kartu kupovať aj živnostník?
Od apríla 2009 je účinná novela zákona o dani z príjmov, vďaka ktorej si môžu živnostníci znížiť základ dane o plnú výšku stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín za každý odpracovaný deň. Najjednoduchším riešením využitia tejto zákonnej možnosti je zakúpenie stravovacích poukážok alebo stravovacej karty Ticket Restaurant®.

Aká je najvýhodnejšia nominálna hodnota stravovacích poukážok?
Najvýhodnejšia nominálna hodnota je 5,10 €, keďže živnostníci/SZČO si môžu znížiť základ dane o plnú výšku stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5-12 hodín za každý odpracovaný deň. Prostredníctvom stravovacích poukážok Ticket Restaurant® si tak živnostníci/SZČO môžu znížiť základ dane až o 5,10 €/ odpracovaný deň! Podmienkou je, že im súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej činnosti a neuplatňuje si výdavky na stravovanie iným spôsobom.

Kde je možné platiť stravovacou kartou alebo poukážkami od Edenred?
Kartu, mobilné platby kartou, stravovacie poukážky aj darčekové poukážky môžete používať v našich partnerských zariadeniach, ktorých zoznam nájdete vo vyhľadávači prevádzok na tejto stránke.

Je možné vrátiť nespotrebované poukážky?
Áno, na základe žiadosti o dobropis, vyplnenej živnostníkom/SZČO. Nespotrebované poukážky spolu so žiadosťou o dobropis odošle živnostník/SZČO priamo do bratislavskej centrály alebo ich odovzdá osobne na pobočke v Bratislave.

Aká je lehota vrátenia poukážok zo starého roka?
Nespotrebované poukážky môže živnostník/SZČO vrátiť najneskôr do 20. januára nasledujúceho roku, po skončení ich platnosti.

Aký je ďalší postup po vrátení nespotrebovaných poukážok?
Po vrátení nespotrebovaných poukážok zo starého roka vystavíme živnostníkovi/SZČO dobropis vo výške celkovej nominálnej hodnoty nespotrebovaných poukážok so splatnosťou do 30 kalendárnych dní.

Ako musí živnostník preukázať výdavky na stravovanie?
V rámci zjednodušenia a podpory podnikania upravil v roku 2006 zákon o dani z príjmov stravné u daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov. Náklady na stravovanie môže živnostník/SZČO preukázať aj faktúrou za nákup stravovacích poukážok či stravovacích kariet, čo je administratívne najjednoduchší spôsob. Výhodou stravovacích poukážok / kariet je, že nie je potrebné osobitne dokladovať každý jeden pokladničný bloček z reštaurácie. Navyše, prostredníctvom stravovacích poukážok alebo karty si živnostníci/SZČO môžu znížiť základ dane až o 5,10 € za odpracovaný deň. Zároveň ale platí, že im súčasne nevzniká nárok na príspevok na stravovanie v súvislosti s výkonom závislej činnosti a že si nemôžu výdavky na stravovanie uplatňovať iným spôsobom.

Môže si dať do nákladov stravné aj za sobotu a nedeľu? Ako preukáže počet pracovných dní?
Živnostník/SZČO si môže dať do nákladov stravné aj za sobotu i nedeľu, avšak v takom prípade je povinný preukázať, že skutočne odpracoval ten deň, na ktorý si uplatňuje výdavok na stravovanie.

Aké chyby pri uplatňovaní výdavkov na stravné robí najčastejšie podnikateľ? Čo keď spätne kúpi stravné lístky za uplynulé časové obdobie?
Živnostník začne podnikať 15. júla. Ak by si kupoval lístky až 10. augusta, aký počet si môže dať do nákladov k 10. augustu? Je výhodné lístky kupovať na mesiac alebo na celé obdobie do konca roka?

Najčastejšou chybou je práve to, že podnikatelia si kupujú stravovacie poukážky za už uplynulé časové obdobie. V takomto prípade je však zrejmé, že stravné lístky nebolo možné použiť na stravovanie v predchádzajúcom období, keďže ich podnikateľ nemal k dispozícii. To znamená, že o spätne kúpené stravné lístky si už podnikatelia nemôžu znížiť základ dane.

Čo sa týka obdobia, na ktoré sa stravné lístky zakúpia, odporúčame zvážiť praktickú stránku veci a objednať si poukážky na niekoľko mesiacov dopredu. Vyhne sa tak tomu, že si podnikateľ spomenie neskoro a zakúpi si poukážky až po začiatku mesiaca a nebude tak mať možnosť uplatnenia výdavkov za dni, kedy poukážky k dispozícii nemal. Z toho vyplýva, že je vhodné si zakúpiť stravovacie poukážky na dlhšie obdobie, napr. na 4-6 mesiacov.

Je potrebné upozorniť na to, že v prípade, ak je podnikateľ - fyzická osoba zároveň zamestnancom a u zamestnávateľa mu vzniká nárok na stravné, nemôže si uplatňovať stravné ako podnikateľ.

Ďalej sa stáva, že podnikatelia - fyzické osoby nevedia preukázať počet odpracovaných dní, a tým ani sumu stravného, ktorú si chcú uplatniť vo svojich výdavkoch. Tu je dôležité zdôrazniť, že v čase svojej dovolenky alebo pracovného voľna si podnikatelia stravné do výdavkov uplatniť nemôžu. To, že v daný deň vykonávali podnikateľskú činnosť možno napríklad zdokladovať knihou jázd so služobnou cestou, dodacími listami potvrdenými odberateľmi, faktúrou vystavenou za svoju činnosť práve v deň uplatnenia stravného vo výdavkoch (napr. cez víkend) a pod.

Aj ja mám otázku » » »

Poskytnuté informácie sú iba informativnej povahy. Aj keď ich poskytnutiu bola venovaná vysoká profesionálna pozornosť, neprijímame žiadnu zodpovednoť za prípadné nepresnosti či chyby, ani nezodpovedáme za žiadne škody vzniknuté na základe spoliehania sa na tieto informácie. V každom prípade odporúčame vyžiadať si pre konkrétnu problematiku odbornú radu.