Preplácanie | Som obchodník | Edenred.sk

Slovensko

Prihlásiť sa
02/ 5070 7324
SK | EN
Slovensko
Menu
Preplácanie papierových poukážok
Edenred ponúka tri spôsoby preplácania papierových poukážok. Vyberte si, ktorý z nich vám vyhovuje najviac.

Osobne

Ako jedna z mála spoločností svojho druhu umožňujeme preplácanie poukážok osobne.  Navštívte našu pobočku v Bratislave a využite službu hneď  v hotovosti až do výšky 1 660,00 € - bez potreby nahlásenia alebo podpísania dodatkov.

Odovzdaním vo veľkoobchodnej sieti Metro

Odovzdajte stravné poukážky v ktoromkoľvek veľkoobchode METRO a nechajte si peniaze pripísať na svoju Metro kartu. Poukážky si môžete dať preplatiť pri pulte služieb partnerov. Služba sa vzťahuje len na preplácanie poukážok Ticket Restaurant®.

Prevodom na účet

Stačí, ak nám poukážky pošlete poštou (v hodnote do 500 €) alebo kuriérskou službou (nad hodnotu 500 €) ako cenný list na adresu spoločnosti Ticket Service, s. r. o. Poukážky vám preplatíme na bankový účet klasickým alebo zrýchleným prevodom podľa vašej požiadavky.

Preplácanie bez čakania

Poukážky odovzdajte v bratislavskej pobočke v uzatvorenej bezpečnostnej obálke spolu s vyplnenou súpiskou. Počkajte, kým vám pracovníčka súpisku potvrdí, a môžete odísť.

Obálku s použitými poukážkami následne otvoríme pred kamerovým systémom a v prípade potreby vás budeme telefonicky kontaktovať.

Bezpečnostné obálky a súpisky si môžete vyzdvihnúť na oddelení preplácania v bratislavskej pobočke alebo vždy pri odovzdaní bezpečnostnej obálky s použitými poukážkami.

Preplácanie transakcií zrealizovaných kartami Ticket Restaurant® a Edenred Dovolenka

Karty Ticket Restaurant® a Edenred Dovolenka majú garanciu Mastercard a fungujú ako klasické bankové karty. Peniaze z transakcií Edenred kartami dostanete na svoj účet automaticky, spravidla do dvoch dní od vykonania platby, rovnako ako je to pri platbách inými bankovými kartami.
Preplácanie elektronických poukážok e-Ticket® a priamych platieb cez e-shop Edenred Benefity Café

Platby sa preplácajú automaticky na základe svojej validácie. Do 15. dňa každého mesiaca vám vystavíme daňový doklad za e-Tickety®, ktoré ste validovali v predchádzajúcom mesiaci.

Preplácanie SMS platieb

SMS platby sa preplácajú jedenkrát týždenne vždy spätne za sedem kalendárnych dní na základe vystavenej faktúry na váš bankový účet.

Stačí iba zabaliť a poslať
Aby ste predišli zneužitiu poukážok v prípade krádeže či straty zásielky, odporúčame vám poukážky opečiatkovať na zadnej strane v mieste, kde nie je uvedená hodnota a čiarový kód.

ODPORÚčANIA NA RÝCHLE PreplATENIE 

Skontrolujte, či poukážky nie sú poškodené alebo znehodnotené iným spôsobom. V prípade poškodených poukážok môže prísť k omeškaniu platby alebo k nepreplateniu poukážok.

V prípade, že posielate na preplatenie viac typov poukážok v jednom balíku (napr. Ticket Restaurant® aj Edenred poukážky Darčeky a Služby), rozdeľte ich tak, aby sa pri prevoze nepomiešali.

K poukážkam na preplácanie vždy priložte súpisku s kódom partnera, t. j. číslo zmluvy (akceptujeme originál i fotokópie).

Poukážky nepodlepujte ani nezošívajte.

Poukážky poriadne zabaľte a zabezpečte proti ich samovoľnému pohybu.

Poukážky rovnakého typu nemusíte triediť podľa nominálnej hodnoty.

Všetky práva vyhradené © Edenred Slovensko
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram