Slovensko
Menu
Dokumenty
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov Edenred
stiahnuť
Všeobecné obchodné podmienky k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov Edenred
stiahnuť

Sadzobník za sprostredkovanie a poplatkov k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní produktov Edenred

stiahnuť

Zoznam prevádzkarní k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní karty Ticket Restaurant®

stiahnuť

Zoznam prevádzkarní k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní karty Edenred Benefits

stiahnuť

Zoznam prevádzkarní k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní karty Edenred Dovolenka

stiahnuť

Zoznam prevádzkarní k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní papierových poukážok a e-ticketov

stiahnuť

Oznámenie o zmene údajov spoločnosti

stiahnuť

Súpiska - Preplácanie poukážok

stiahnuť
Vzory kariet a lístkov
a ich ochranné prvky

Vzory kariet

 
stiahnuť

Vzory poukážok

 
stiahnuť
Označenie
partnerskej siete

Nálepka Ticket Restaurant®

stiahnuť

Nálepka Edenred Benefits

stiahnuť

Nálepka Edenred Dovolenka

stiahnuť

Nálepka Darčeky

stiahnuť

Nálepka Služby

 
stiahnuť

Nálepka sociálny program

stiahnuť

Nálepka e-ticket®

stiahnuť
Logo Edenred

Logo Edenred

stiahnuť
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram