Slovensko
Menu

FAQ - Som obchodník

Poukážky Edenred
Edenred Benefity Premium

Aké možnosti preplácania Edenred ponúka?

Lístky na preplatenie je možné odovzdať spolu s vyplnenou súpiskou:

 • Poštovou zásielkou na adresu sídla Ticket Service ako cenný list, pretože v prípade straty je zásielka poistená na celú hodnotu. Ak by sa lístky poslali len doporučene, pošta v prípade straty vyplatí cca 3,98 €.
 • Kuriérskou službou na adresu Ticket Service.
 • Vo veľkoobchodných strediskách METRO (len stravné lístky Ticket Restaurant®).

Prejsť na otázku

Musí partnerská prevádzka pečiatkovať prijaté lístky?

Pečiatkovanie lístkov je vo vlastnom záujme partnera. Ide v podstate o jeho ochranu v prípade krádeže či straty zásielky, pretože opečiatkované lístky sa už nedajú použiť. Lístky je možné označiť len na zadnej strane, kde nie je uvedená hodnota a čiarový kód.

Prejsť na otázku

Čo je to referencia na súpiske?

Referencia je číselný údaj (napr. číslo prevádzky, faktúry a pod.). Slúži pre tých partnerov, ktorí majú viac prevádzok pod jednou zmluvou, aby vedeli rozlíšiť, z ktorej prevádzky boli lístky preplatené. Tento údaj sa zobrazí partnerovi na finančnom zúčtovaní (faktúre).

Prejsť na otázku

Ako sa lístky preplácajú?

Lístky sa preplácajú:
• bankovým prevodom (možnosť zrýchleného prevodu).

Prejsť na otázku

Čo je informačný lístok a na čo slúži?

Výrobná technológia balenia lístkov v obálkach požaduje, aby každá obálka obsahovala okrem stravovacích lístkov aj jeden lístok s informáciami o obsahu obálky. Tento lístok je v obálke prvý v poradí, nemá nominálnu hodnotu a neslúži na úhradu. Nebude akceptovaný ani v Ticket Service na preplatenie.

Prejsť na otázku

Ako sú lístky zabezpečené proti falšovaniu?

Všetky lístky obsahujú minimálne 7 ochranných prvkov, ktoré ich zabezpečujú proti falšovaniu.

Prejsť na otázku

Dokedy je možné odovzdať lístky zo starého roka?

Všetky lístky vydávané spoločnosťou Ticket Service sú platné do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, ktorý je na nich vyznačený. Na preplatenie ich prijímame do 20. januára nasledujúceho roka.

Prejsť na otázku

Je akceptačný partner povinný vydávať peniaze v hotovosti zo stravných lístkov v prípade, ak protihodnota za plnenie je nižšia ako hodnota stravného lístka?

Nie, nie je. Legislatíva Slovenskej republiky je v tejto oblasti upravená tak, aby speňažovanie lístkov nebolo možné. Toto právne ustanovenie je povinný dodržiavať každý akceptačný partner.

Prejsť na otázku

Ako funguje platba kartou Edenred za stravovanie?

  • platba kartou Edenred za stravovanie je platná len v Slovenskej republike, výlučne v partnerskej sieti akceptačných miest Edenred
  • pri sume vyššej ako 50 € je nutné aj pri bezkontaktnej karte použiť PIN kód
  • maximálna hodnota transakcie za deň: 90 €
  • transakcie za tovar alebo službu sa preplácajú partnerovi do 4 pracovných dní spoločnosťou Mastercard
  • finančné vyúčtovanie sa realizuje raz mesačne, zasiela sa výhradne elektronicky a jeho úhrada zo strany partnera je nutná na základe uvedenej splatnosti
Prejsť na otázku

Ako sa stať naším partnerom?

Kontaktujte nás na tel. čísle 02/50707324 alebo e-mailom na partneri-sk@edenred.com. Po dohodnutí spolupráce vám obratom doručíme:

Prejsť na otázku

Čo je Edenred Benefity Premium?

Edenred Benefity Premium je webová aplikácia, ktorá slúži zamestnávateľom na správu benefitného systému. Prostredníctvom Edenred Benefity Premium si zamestnanec/užívateľ sám volí v rámci stanoveného limitu benefity, ktoré majú pre neho najväčšiu hodnotu.

Prejsť na otázku

Čo je e-Ticket®?

E-Ticket® predstavuje elektronický typ darčekového lístka a je jednou z najrýchlejších možností, ako čerpať benefit Edenred Benefity Premium. E-Ticket® obsahuje 6-miestny kód a platí 7 mesiacov od objednania. E-Ticket® je neprenosný. Platiť s e-Ticketom® sa dá len vo vybranej prevádzke, v ktorej si užívateľ e-Ticket® objednal.

Prejsť na otázku

Ako sa prihlásim do partnerského portálu?

Na stránke www.partner.edenredbenefity.sk uveďte svoje prihlasovacie údaje, ktoré ste dostali v uvítacom e-maile: e-mail a heslo. Pre každú prevádzku sú vygenerované jej vlastné prihlasovacie údaje.

Prejsť na otázku

Ako prebieha validácia e-Ticketu®?

Po korektnom prihlásení do partnerského portálu vám stačí len zadať svoj kód partnera, ktorý ste dostali v uvítacom e-maile, a alfanumerický kód e-Ticketu®.

Prejsť na otázku

Čo ak sa vyskytne problém pri validácii e-Ticketu®?

Kontaktujte nás na našom HOTLINE od 8:00 do 16:00 na telefónnom čísle 02/50 70 7232 alebo e-mailom cafeteria-sk@edenred.com.

Prejsť na otázku

Kde môžem sledovať históriu transakcií?

Všetky vykonané validácie e-Ticketov® máte k dispozícii na partnerskom portáli www.partner.edenredbenefity.sk.

Prejsť na otázku

Čo ak je hodnota služby/tovaru vyššia ako hodnota e-Ticketu®?

Pokiaľ je úhrada vyššia ako hodnota uvedená na e-Tickete®, môže zákazník zvyšnú sumu uhradiť podľa možností platby vo vašej prevádzke (hotovosť, platobná karta).

Prejsť na otázku

Musím mať pripojenie na internet, ak chcem akceptovať e-Ticket®?

Áno, pripojenie na internet je nutné z dôvodu validácie e-Ticketu® prostredníctvom partnerského portálu www.partner.edenredbenefity.sk.

Prejsť na otázku

Ako sa môžem stať partnerom Edenred Benefity Premium?

Veľmi jednoducho. Stačí, ak nás kontaktujete na telefónnom čísle 02/5070 7234 alebo e-mailom partneri-sk@edenred.com.

Prejsť na otázku

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Kontaktujte nás.

Kontakty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram