Hľadaná fráza: Pin | Edenred.sk

Slovensko

ObjednaťPrihlásiť sa
0800 007 007
SK | EN
Slovensko
Menu

Výsledky pre frázu: Pin

O vydanie PIN kódu ku karte žiada zamestnávateľ alebo zamestnanec?

Požiadať o vydanie PIN kódu ku karte zamestnanca môže výhradne len jeho zamestnávateľ. K žiadosti prikladá splnomocnenie zamestnanca na tento úkon. Zamestnávateľovi zasielame obnovovací kód, ktorý zamestnanec použije po zavolaní na info linku kariet Edenred - 02/52 62 77 77. K vydaniu zabudnutého PIN  kódu odporúčame zamestnancovi, aby mal pred volaním pripravené číslo karty.

Zvyšujeme limit pre bezkontaktné platby. Odteraz je možné platiť s kartami Edenred, bez použitia PIN kódu až do výšky 50€.

We increased the limit for contactless payments with Edenred cards, without PIN you can pay up to 50 €. For more information in english, read here. Bezkontaktné platby, ktoré sú aktuálne najbezpečnejšou formou platenia prichádzajú s ešte výhodnejším limitom. Klienti a užívatelia bezkontaktných kariet od Edenred budú môcť už od 22.4.2020 realizovať platby vo výške až 50€ […]

Čo sa stane, ak pri platbe kartou Edenred viackrát za sebou zadám nesprávny PIN kód?

V prípade, ak pri platbe zadáte 3x za sebou nesprávny PIN kód, karta bude dočasne zablokovaná. Po uplynutí 24 hodín sa automaticky odblokuje a bude možné ju opäť používať.

Kde si môžem zmeniť svoj PIN kód ku karte Edenred?

Preddefinovaný PIN kód je možné zmeniť zdarma v každom bankomate.

Dostal/a som novú kartu Edenred, mám k nej rovnaký PIN kód ako k tej starej?

K novej karte máte nový PIN kód, ktorý si zobrazíte vo svojom osobnom online účte Môj Edenred alebo v mobilnej aplikácií Edenred Benefity.

Kde zistím svoj PIN kód ku karte Edenred?

Výšku zostatku si môžete kedykoľvek preveriť vo vašom osobnom online účte Môj Edenred, prostredníctvom mobilnej aplikácie Edenred Benefity alebo na telefónnom čísle 02/52 62 7777 podľa inštrukcií telefónneho automatu. Je potrebné si pripraviť PIN kód ku karte a 16-miestne číslo zo zadnej strany karty Edenred.

Čo sa stane, ak pri platbe kartou Edenred viackrát za sebou zadám nesprávny PIN kód?

V prípade, ak pri platbe zadáte 3x za sebou nesprávny PIN kód, karta bude dočasne zablokovaná. Po uplynutí 24 hodín sa automaticky odblokuje a bude možné ju opäť používať.

Kde si môžem zmeniť svoj PIN kód ku karte Edenred?

Preddefinovaný PIN kód je možné zmeniť zdarma v každom bankomate, ktorý túto službu podporuje. Sú to bankomaty napr. Tatra banky, VÚB, ČSOB, UniCredit Bank...

Dostal/a som novú kartu Edenred, mám k nej rovnaký PIN kód ako k tej starej?

K novej karte máte nový PIN kód, ktorý si zobrazíte vo svojom osobnom online účte Môj Edenred.

Kde zistím svoj PIN kód ku karte Edenred?

Svoj PIN kód si zobrazíte v mobilnej aplikácii Edenred Benefity alebo vo svojom osobnom online účte Môj Edenred.  Na zobrazenie PIN kódu vo svojom osobnom online účte Môj Edenred prejdite do sekcie „Spravovať moje karty“ do časti „Moje karty“ a zobrazte kód kliknutím na „Kód PIN“. Ďalej postupujte podľa pokynov na overenie karty. Zadáte heslo na prihlásenie sa […]

Aj téma FOOD WASTE je našim poslaním

Od svojho vzniku v roku 1962 je poslaním spoločnosti Edenred urobiť zo sveta práce lepší svet pre všetkých. Tento záväzok umožnil skupine identifikovať hlavné prvky politiky spoločenskej zodpovednosti, ktorými sú: Zlešovanie kvality života jednotlivcov Ochrana životného prostredia Zodpovedné správanie a vytváranie hodnôt Aj téma FOOD WASTE je pre nás veľmi dôležitá. Food waste = plytvanie […]

INFORMATION ON PERSONAL DATA PROCESSING

The processing of your personal data is very important for our company and one of the main priorities of our company is to adhere to the principles of personal data protection. In this context, through our website, we fulfill our information obligation towards the persons concerned pursuant to Art. 13 and Art. 14 Regulation (EU) […]

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a medzi hlavné priority našej spoločnosti patrí dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov. V tejto súvislosti prostredníctvom nášho webového sídla plníme našu informačnú povinnosť voči dotknutým osobám podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane […]

Aj téma FOOD WASTE je našim poslaním

Od svojho vzniku v roku 1962 je poslaním spoločnosti Edenred urobiť zo sveta práce lepší svet pre všetkých. Tento záväzok umožnil skupine identifikovať hlavné prvky politiky spoločenskej zodpovednosti, ktorými sú: Zlešovanie kvality života jednotlivcov Ochrana životného prostredia Zodpovedné správanie a vytváranie hodnôt Aj téma FOOD WASTE je pre nás veľmi dôležitá. Food waste = plytvanie […]

Zamestanci Edenred sa mobilizujú pre organizáciu Lekári bez hraníc

Skupina Edenred sa už po piaty krát spojila v medzinárodnej charitatívnej výzve #Edenraid spojenej so športom. Tento rok bolo cieľom spoločne nazbierať 1 milión kilometrov a po dosiahnutí cieľa prispieť od Edenred skupiny sumou 40.000 € neziskovej organizácii Lekári bez hraníc v boji proti pandémii Covid-19. Viac ako 10.000 žien a mužov zo 46 krajín sa počas 2 […]

Edenred: Vymenovanie nového generálneho riaditeľa v Edenred Slovakia

Peter Hradiský bol vymenovaný za generálneho riaditeľa Edenred Česká republika a Edenred Slovakia s účinnosťou od 16. augusta 2021. Peter Hradiský, predtým generálny riaditeľ Lyreco UK & Ireland, bude teraz zodpovedný za riadenie tímu Edenred na Slovensku a v Českej republike. Reportuje Dane Sintejudean, regionálnej riaditeľke pre strednú a východnú Európu. Peter Hradiský má vyše […]
Všetky práva vyhradené © Edenred Slovensko
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram