Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Reálne dáta: Pre väčšinu zamestnancov sú zaujímavé nepeňažné benefity
Uverejnené  23.02.24  v ,

Reálne dáta: Pre väčšinu zamestnancov sú zaujímavé nepeňažné benefity

Máme za sebou rok s rekordnou infláciou. Z prieskumu, ktorý Edenred zrealizoval, sme sa dozvedeli nielen to, či zamestnávatelia tento ekonomický jav zohľadnili zvýšením platov, ale aj to, aké benefity zamestnanci v práci oceňujú.

V druhej polovici januára spoločnosť Edenred zrealizovala formou online dotazníka prieskum na vzorke 1 612 kmeňových zamestnancov rôznych firiem a inštitúcií. Z neho vyplynuli dáta, ktoré poslúžia každému zamestnávateľovi ako základná báza pri dobrom manažovaní ľudských zdrojov v roku 2024.

Z prieskumu vyplynulo, že počas roka 2023, čo bol rok rekordnej inflácie, sa viac ako polovici opýtaných zamestnancov (50,8 percenta) mierne zvýšil plat, suma však nepokryla väčšie životné náklady. Niečo viac ako pätina (21,5 percenta) opýtaných odpovedala, že im zamestnávateľ vlani pokryl alebo sa aspoň snažil pokryť vyššie životné náklady. Zvyšnej viac ako štvrtine (27,7 percenta) ľudí zamestnávateľ na výplate nezohľadnil rastúce životné náklady.

„Je chvályhodné, že väčšina zamestnávateľov aspoň čiastočne zohľadnila zvýšené náklady na život, či už formou zvýšenia platu, alebo formou iných zamestnaneckých benefitov. Nie každý zamestnávateľ si to mohol dovoliť,“ povedala Lívia Bachratá, riaditeľka pre Public Affairs spoločnosti Edenred.

Nízka nezamestnanosť rozširuje možnosti

Spolu s vysokou infláciou čelia tento rok zamestnávatelia aj nízkej miere nezamestnanosti, čo na nich kladie vyššie nároky pri udržaní si existujúcich a hľadaní nových zamestnancov. Dáta Edenred môžu pomôcť reagovať na situáciu vhodným spôsobom.

„Z nášho prieskumu vyplýva, že ak by mali zamestnanci tento rok zmeniť prácu, rozhodujúcim faktorom pre takýto krok by bol pre nich plat. Túto možnosť si vybralo 84,3 percenta opýtaných, pričom označiť mohli až tri faktory,“ pokračuje L. Bachratá. Mimoriadne vysoké číslo, až 54 percent opýtaných, považuje za veľmi dôležité aj nepeňažné benefity.

Paleta nepeňažných benefitov je veľmi pestrá, ale tým najžiadanejším, ktorý oceňuje alebo by ocenilo až 70 percent respondentov prieskumu, je príspevok na stravu aspoň v optimálnej výške 7,80 eura. Tento benefit je výhodný aj pre zamestnávateľa, pretože okrem toho, že mu prináša spokojnejších a výkonnejších zamestnancov, je oslobodený od dane.

Čo ešte zamestnanci oceňujú?

Ďalšie priečky potrieb zamestnancov, ktoré majú vplyv na zotrvanie u súčasného zamestnávateľa alebo na jeho zmenu, sú pracovné prostredie a kultúra firmy (dôležité pre 28,1 percenta opýtaných), pracovná rovnováha a flexibilita (24,1 percenta), možnosti profesionálneho rozvoja (23,9 percenta), spätná väzba a hodnotenie práce (18,7 percenta) a stotožnenie sa s víziou, cieľmi a stratégiou spoločnosti (7,2 percenta).

Pozitívna nálada

Prieskum tiež ukázal, že napriek náročnému roku 2024 sa väčšina opýtaných neobáva zhoršenia svojej pracovnej situácie. Takmer tretina (30,8 percenta) respondentov má pozitívne pracovné očakávania a myslí si, že dobré správy budú prevládať nad zlými.

Ďalších 15,1 percenta dokonca hovorí o veľmi pozitívnych očakávaniach a zásadnom zlepšení v pracovnom živote. Najväčšia skupina (43,7 percenta) má neutrálne očakávania. Negatívne a veľmi negatívne očakávania má 7,9, resp. 2,5 percenta respondentov.

Prieskum sa zaujímal aj o to, či sa zamestnanci cítia pre svojho zamestnávateľa dôležití. Najväčšia skupina (43,1 percenta) nemá v tomto smere žiaden pocit a nevie to vyhodnotiť. Ďalších 27 percent opýtaných sa cíti pre svojho zamestnávateľa dôležitých a 10,2 percenta dokonca veľmi dôležitých. Len 7,5 percenta respondentov má dojem, že nie sú dôležití a 2,2 percenta dokonca, že nie sú vôbec dôležití.

„Predpokladáme, že tieto čísla sa budú meniť a zamestnanci nadobudnú pocit dôležitosti a docenenia. Zamestnávatelia k tomu budú musieť smerovať, pokiaľ chcú mať v časoch nízkej miery nezamestnanosti a vplyvom zmien smerujúcich k spoločenskej zodpovednosti podnikov dostatok kvalitných ľudí,“ skonštatovala L. Bachratá z Edenred.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram