Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Výzvy trhu práce 2024: Ako prilákať a udržať si najlepších?
Uverejnené  18.01.24  v ,

Výzvy trhu práce 2024: Ako prilákať a udržať si najlepších?

Obrovský odliv pracovnej sily do predčasného dôchodku a nízka miera nezamestnanosti spôsobili, že hľadanie a udržanie si dobrých a talentovaných zamestnancov bude v roku 2024 pre zamestnávateľov náročné.

Výhodu na trhu práce budú mať tí zamestnávatelia, ktorí sa dokážu čo najskôr prispôsobiť potrebám ľudí na pracovnom trhu a zároveň sa začnú pripravovať na to, že o necelú dekádu sa budú o zamestnanie uchádzať dnes ešte tínedžeri narodení po roku 2010. Hovorí sa im aj generácia Alfa, ktorá má úplne iné hodnoty a priority ako súčasní zamestnanci. Keďže sa, obrazne povedané, narodili so smart zariadeniami v ruke, je vysokopravdepodobné, že budú mať aj iné vzdelanie a najmä budú inak rozmýšľať a iným spôsobom pristupovať k riešeniu problémov.

Vízia, hodnoty a stratégia

Práve teraz je pre spoločnosti ideálny čas začať pracovať na vízii, hodnotách a stratégiách, ktoré budú viesť k napĺňaniu hodnôt a cieľov. „Stratégie firiem by sa mali koncipovať s ohľadom na celospoločenskú zodpovednosť, rovnosť príležitostí a udržateľnosť,“ je presvedčená Lívia Bachratá, riaditeľka pre Public Affairs spoločnosti Edenred.

Veľmi dôležité bude, aby sa v nich zohľadňovali aj zamestnanci, ich potreby, ale aj ich názor. Toto všetko bude u uchádzačov pri výbere zamestnania rozhodovať.

„Aj keď žijeme relatívne turbulentnú dobu a potreba istoty a stability je u ľudí stále vysoká, globálne dianie tlačí do popredia aj dôležitosť jednotlivca a hodnotu kvality jeho života. Aby nepracoval na úkor svojho zdravia či rodiny, pretože práca má byť cesta, ako sa realizovať a ako si v osobnom živote zabezpečovať to, čo potrebujeme,“ pokračuje L. Bachratá.

Pretavenie týchto poznatkov do vízie a stratégie firmy môže prilákať kvalitných zamestnancov.

Benefity ako jedno z riešení

Hoci treba na príchod generácia Alfa na pracovný trh myslieť už dnes, väčšinu síl je zmysluplné sústrediť na ľudí, ktorí sú aktuálne k dispozícii na trhu práce. Udržať si šikovných a získať nových vyhovujúcich zamestnancov môže byť pre zamestnávateľov tento rok náročné.

„Každý jeden zamestnanec potrebuje byť vnímaný ako hodnotný človek, ktorý v zamestnaní necháva kus seba. Tam, kde sa zamestnanci cítia ako čísla, nedôležití a nevšimnutí, je vysoký predpoklad fluktuácie. Naopak, tam, kde sú zamestnanci individuálne nadriadenými vnímaní, hodnotení a oceňovaní, je veľká šanca, že zotrvajú a budú podávať najlepší výkon,“ skonštatovala riaditeľka pre Public Affairs spoločnosti Edenred.

Zamestnávateľom odporúča nastaviť systém odmeňovaní a benefitov tak, aby sa dal personalizovať a aby sa prispôsobil nielen nároku na odmenu každého zamestnanca, ale aj jeho potrebám a záujmom. Takéto možnosti poskytuje napríklad benefitný systém Edenred Cafeteria alebo univerzálna karta Edenred, ktorá umožňuje zabezpečiť stravovanie, odmeňovanie zamestnancov a rekreačný príspevok – vďaka trom peňaženkám na jednej karte.

Ďalšou dôležitou premennou na pracovnom trhu bude v roku 2024 rovnováha medzi pracovným a súkromným životom. „Zamestnanci si čoraz viac uvedomujú cenu svojho času a zdravia. Preto bude aj v roku 2024 veľmi žiadaná možnosť práce na diaľku, flexibilný pracovný čas a extra dni voľna, ktoré sa dajú využiť na čas s rodinnými príslušníkmi, v komunite alebo dobrovoľníckymi aktivitami,“ dodala L. Bachratá.

Otázniky budúcnosti

Už dnes je jasné, že mnohé pracovné pozície nebudú v horizonte nasledujúcich desiatich rokov existovať. Nahradia ich smart riešenia a umelá inteligencia, prípadne budú kumulované do pracovnej náplne jedného človeka. Zároveň však budú vznikať nové pracovné pozície. O väčšine z nich dnes v podstate nemáme jasnú predstavu a prinesie ich až krátka budúcnosť.

„Už dnes je však isté, že by sa zamestnávatelia mali pri výbere zamestnancov sústrediť na ľudí, ktorí sa orientujú vo viacerých oblastiach a dokážu vedomosti alebo jednotlivé zručnosti prepájať. Toto budú kľúčoví zamestnanci, o ktorých sa treba náležite starať, aby sme o nich neprišli,“ odporúča odborníčka z Edenred.

Zaujať treba za pár sekúnd

Hľadaniu nových dobrých pracovných síl treba v zmenených podmienkach prispôsobiť aj podobu pracovných inzerátov. Dôležité je, aby upútali, a to v priebehu prvých troch sekúnd. Musia pôsobiť atraktívne a zároveň odrážať firemnú kultúru a jej hodnoty.

Jazykom by mal byť inzerát prispôsobený cieľovej skupine, pretože inak sa vyjadruje IT špecialista, inak geodet a inak obchodný manažér.

„Firmy už dlhšie žiadajú od niektorých uchádzačov videovizitky, teraz sa karta obracia a samotní zamestnávatelia začínajú používať formu videoinzerátu na upútanie potenciálnych záujemcov,“ podotkla L. Bachratá.

Bez ohľadu na formát platí, že v inzeráte musia byť uvedené mzdové podmienky, miesto výkonu práce, druh pracovného pomeru alebo forma spolupráce a praktické je zverejňovať preferovaný termín nástupu. Popis práce by mal byť jasný a výstižný, ale zároveň nie nekonečne dlhý.

„Generačná výmena na trhu práce určite prinesie aj ďalšie novinky. Je dobré, ak majú zamestnávatelia otvorené oči aj uši a vnímajú potreby ľudí, ktorí sú pre nich na trhu práce zaujímaví. Vtedy sa zásadne zvyšuje šanca získať ich na svoju stranu,“ uzatvára L. Bachratá.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram