Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Zmena v poskytovaní služieb v pobočkách BB, ZA a KE
Uverejnené  29.05.15  v 

Zmena v poskytovaní služieb v pobočkách BB, ZA a KE

Vážení klienti, vážení obchodní partneri,

z dôvodu optimalizácie nákladov našej distribučnej siete sa spoločnosť Edenred Slovakia rozhodla zatvoriť pobočky v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach. Aktivity a investície sme sa rozhodli smerovať do rozvoja inovácií, ktoré zvýšia úroveň poskytovaných služieb.

Pobočky v Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach zatvárame s účinnosťou od 25. júna 2015.
Prinášame Vám však 112819>bezplatnú elektronickú pobočku, ktorú máte k dispozícii 24 hodín denne z každého miesta na Slovensku. Vďaka nej vybavíte všetko online.

Objednávať poukážky a karty môžete naďalej:

Poukážky za účelom ich preplatenia môžete:

 •  posielať (so súpiskou - poštou do 500 €, kuriérom nad 500 €) ako ceninu na adresu sídla Edenred Slovakia, s.r.o., CBC I, Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava - poukážky Vám preplatíme prevodom na Váš bankový účet;

V súvislosti s uvedenými zmenami sme upravili aj nasledujúce dokumenty pre klientov/partnerov:

 •  Všeobecné obchodné podmienky–Ticket Restaurant–K k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb, k Objednávke
 • (čl. IV bod 1)
 •  Sadzobník odmeny a poplatkov–Ticket Restaurant–K k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb, k Zmluve o zabezpečení stravovania, k Objednávke
 • (čl. II body 3 a 4)
 •  Všeobecné obchodné podmienky–poukážky–K k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení dodania tovaru alebo poskytnutia služby, k Objednávke (čl. IV bod 1)
 •  Sadzobník odmeny a poplatkov–poukážky–K k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení dodania tovaru alebo poskytnutia služby, k Objednávke (čl. II body 4 a 5)
 • Všeobecné obchodné podmienky–Ticket Service–K k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení poskytovania dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (čl. IV bod 1)
 • Ich aktualizované verzie nájdete v časti Dokumenty na stiahnutie pre firmy a živnostníkov".
 •  Všeobecné obchodné podmienky–poukážky–P k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní poukážok, k Zmluve o zabezpečení stravovania P, k Zmluve o vzájomnej spolupráci P
 • (čl. I body 8 až 11, bod 18c/čl. V body 5 a 6c)
 •  Sadzobník odmeny za sprostredkovanie a poplatkov-poukážky–P k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní poukážok, k Zmluve o zabezpečení stravovania P, k Zmluve o vzájomnej spolupráci P(čl. I bod 1/čl. II bod 5)
 •  Všeobecné obchodné podmienky-Ticket Service®-P k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní poukážok Ticket Service® (čl. I bod 12c/čl. V bod 5)
 •  Sadzobník odmeny za sprostredkovanie a poplatkov-Ticket Service®-P k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní poukážok Ticket Service®-P(čl. II bod 4)
 • Ich aktualizované verzie nájdete v časti Dokumenty na stiahnutie pre akceptačné miesta".

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a veríme, že bude úspešne pokračovať aj naďalej.
Edenred Slovakia, s.r.o.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram