Preplatenie poukážok od Edenred

Poukážky Edenred Slovakia za účelom preplatenia môžete:

• Priniesť osobne na našu pobočku v Bratislave, poukážky Vám preplatíme v hotovosti do výšky 1 660,00 € hneď bez potreby nahlásenia alebo podpísania dodatkov - túto službu ponúkame ako jedna z mála spoločností svojho druhu.
• Poslať (poštou- do 500 €; kuriérom - nad 500 €) ako cenný list na adresu sídla Edenred Slovakia, poukážky Vám preplatíme prevodom na Váš bankový účet (možnosť zrýchleného prevodu).
• Odovzdať vo všetkých veľkoobchodných strediskách METRO (platí len pre stravovacie poukážky Ticket Restaurant®). Táto služba sa poskytuje vo všetkých veľkoobchodných strediskách pri Pulte služieb partnerom. Poukážky Vám budú preplatené prevodom na Vašu METRO kartu.
Je to jednoduché! Odovzdajte stravovacie poukážky pri Pulte služieb partnerom a podpíšte odovzdávajúci protokol. METRO preberie zásielku a na svoje náklady ju doručí k nám. My spracujeme zásielku a informujeme METRO o výške peňažnej sumy, ktorou disponujete pre nákupy vo všetkých veľkoobchodných strediskách METRO. Od 14. pracovného dňa po dni odovzdania poukážok Ticket Restaurant® ste oprávnený používať túto sumu na nákup tovaru a služieb v ktoromkoľvek veľkoobchodnom stredisku METRO.

Spôsob balenia stravných lístkov a darčekových poukážok pri ich doručení/odoslaní na preplatenie:

• Poukážky nepodlepujte, ani nezošívajte.
• Poukážky nemusíte rozdeliť podľa ich nominálnych hodnôt, ani ich nemusíte zvlášť baliť či inak rozdeľovať (napr. po 10 ks, 50 ks,100 ks, ...).
• Poukážky rozdeľte iba v prípade, ak odovzdávate alebo posielate na preplatenie v jednom balíku spolu viac typov poukážok (napr. Ticket Restaurant®, Edenred poukážky darčeky, Edenred poukážky služby, ...).
• Je vhodné, aby ste poukážky pri ich zasielaní v balíčku zabezpečili proti ich samovoľnému pohybu.
• K poukážkam na preplácanie vždy priložte súpisku s kódom partnera, t.j. číslom zmluvy (akceptujeme originál i fotokópie), ktorú obdržíte spolu s faktúrou za preplatené poukážky. V prípade, ak budú stravné poukážky poškodené (opečiatkované cez čiarový kód, príp. znehodnotené iným spôsobom), môže dôjsť k omeškaniu platby alebo Vám ich zašleme nepreplatené naspäť.

Služba pre našich partnerov na bratislavskej pobočke:

• Odovzdajte na bratislavskej pobočke poukážky v uzatvorenej bezpečnostnej obálke spolu s vyplnenou súpiskou a nemusíte čakať v rade pri prepážke.
• Pracovníčky preplácania Vám potvrdia súpisku a Vy môžete odísť. Obálku s použitými poukážkami otvoríme pred kamerovým systémom a ešte v ten deň Vás budeme telefonicky informovať o stave poukážok. Platbu za odovzdané poukážky prevedieme na Váš účet.
• Bezpečnostné obálky a súpisky si môžete vyzdvihnúť na prepážke Odd. preplácania alebo vždy pri odovzdaní bezpečnostnej obálky s použitými poukážkami.

Ak ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, skúste "Často kladené otázky" >>>