Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Od 1.5.2016 nové sadzobníky Ticket Restaurant pre klientov
Uverejnené  11.03.16  v 

Od 1.5.2016 nové sadzobníky Ticket Restaurant pre klientov

Vážení klienti,

oznamujeme vám, že dňa 01.05.2016 nadobudnú platnosť a účinnosť:

  • Sadzobník odmeny a poplatkov – Ticket Restaurant – K (príloha č. 2) k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb, k Zmluve o zabezpečení stravovania, k Objednávke, ktorý v celom rozsahu nahrádza Sadzobník poplatkov k Zmluve o zabezpečení stravovania platný od 01.07.2015;
  • Sadzobník odmeny a poplatkov Ticket Restaurant® – e-Stravovacia Poukážka - klient (príloha č. 2) k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov – Karta Ticket Restaurant®, ktorý v celom rozsahu nahrádza Sadzobník odplaty a poplatkov Ticket Restaurant® – elektronická stravovacia poukážka – klient k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov – karta Ticket Restaurant® platný a účinný odo dňa 01.06.2014.

Edenred Slovakia, s.r.o.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram