Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Aktualizované zmluvné dokumenty - klient od 21.06.2021
Uverejnené  16.06.21  v 

Aktualizované zmluvné dokumenty - klient od 21.06.2021

Vážení klienti,

oznamujeme vám, že dňa 21.06.2021, vzhľadom na zavedenie nového produktu- karty Edenred, nadobudnú platnosť a účinnosť: 

Všeobecné obchodné podmienky - klient (príloha č. 1) k:

  • Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov – Karta Ticket Restaurant®
  • Zmluve o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení dodania tovaru alebo poskytnutia služby, k Objednávke
  • Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb, k Objednávke
  • Zmluve o zabezpečení rekreácie zamestnancov - Edenred Dovolenka

a v celom rozsahu nahrádzajú Všeobecné obchodné podmienky - klient - platné a účinné od 14. 09. 2021.

Vzhľadom na zavedenie novéh produktu - karty Edenred, nadobudnú platnosť a účinnosť od 21.06.2021 aj:

Zmluva o poskytovaní správy zamestnaneckých benefitov

Príloha č.2 Sadzobník odmeny a poplatkov karta Edenred peňaženka Ticket Restaurant - klient

Príloha č.2 Sadzobník odmeny a poplatkov karta Edenred peňaženka Dovolenka - klient

Príloha č.2 Sadzobník k stravným lístkom Ticket Restaurnat® - papier

Príloha č.2 Sadzobník odmeny a poplatkov darčekové poukážky

Edenred Slovakia, s.r.o.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram