Vylepšili sme pre vás portfólio služieb

Objednajte si ich online alebo
cez nové objednávkové tlačivo

Využite nové služby pre stravné lístky a jednoduchšiu objednávku

Od mája 2016 si môžete vybrať z dvoch prehľadnejších služieb balenia Vašich obľúbených stravovacích poukážok Ticket Restaurant®.

Zvoľte si jednoduché štandardné balenie Basic alebo jedinečný balík služieb Extra, ktorý sa prispôsobuje Vašim požiadavkam.

Balenie Basic:

Uzatvorené obálky obsahujú 20 stravných lístkov Ticket Restaurant® s rovnakou štandardnou* nominálnou hodnotou. Poukážky môžete distribuovať kedykoľvek podľa aktuálnej potreby.
* 3,15 €/3,20 €/3,30 €/3,50 €/3,60 €/3,80 €/4,00 €/4,20 €

Službu Basic si môžete od mája 2016 objednávať spolu so stravovacími poukážkami Ticket Restaurant® cez www.rychlaobjednavka.sk alebo prostredníctvom nového formulára.

Balenie Extra:

Pripravíme Vám poukážky rôznych nominálnych hodnôt s menami zamestnancov, doručíme ich na viac adries podľa Vášho zadania. To všetko v rámci vylepšenej služby Extra (ktorá nahrádza služby Flexi a Comfort).

Uzatvorená obálka v balení Extra obsahuje maximálne 30 poukážok v až troch rôznych nominálnych hodnotách podľa Vašej špecifikácie.
Na prednej poukážke môže byť uvedený:
 názov Vašej spoločnosti,
 meno zamestnanca,
 osobné číslo zamestnanca.
Objednávky Vám rozdelíme podľa Vami zadaných mien a adries.

Službu Extra si môžete od mája 2016 objednávať spolu so stravovacími poukážkami Ticket Restaurant® cez www.rychlaobjednavka.sk alebo prostredníctvom nového formulára. Inštrukcie k vyplneniu objednávky sú jej súčasťou, nájdete ich na štvrtom hárku.