Ticket Service, s.r.o.

EDENRED SLOVAKIA POSILŇUJE SVOJE PORTFÓLIO S CIEĽOM ROZŠÍRIŤ PONUKU PRVOTRIEDNYCH SLUŽIEB

Edenred, svetový líder v oblasti transakčných riešení pre spoločnosti, zamestnancov a obchodných partnerov, zakladá na Slovensku novú spoločnosť Ticket Service s.r.o. s cieľom neustále rozvíjať a obohacovať svoju ponuku o nové riešenia a prvotriedne služby.

Pred rokom Edenred posilnil svoju pozíciu na slovenskom trhu vďaka akvizícii spoločnosti VAŠA Slovensko s ambíciou byť dlhodobým partnerom zákazníkov a zintenzívniť svoj ďalší rozvoj.

S cieľom upevniť si vedúcu pozíciu, spoločnosť Edenred Slovakia ponúka zákazníkom, ktorí hľadajú inovatívne riešenia, každodenne pridanú hodnotu, pričom v roku 2018 spojila sily s medzinárodnými hráčmi Google a MasterCard, aby rozšírila ňou ponúkané kartové riešenia o mobilné platby cez Google Pay.

Všetko sa odvíja od zákazníka

Zákazník je v centre všetkého, čo robíme, a práve zákazník definuje, kto sme a ako sa rozvíjame. Vytvorením novej spoločnosti zameranej na poskytovanie služieb bude Edenred na Slovensku schopný svojmu unikátnemu ekosystému 30 000 firemných klientov, 25 000 obchodných partnerov a 450 000 používateľov ponúkať ešte efektívnejšie a inovatívnejšie riešenia, akým je systém správy fexibilných benefitov či riešenia príspevkov na dovolenku pre zamestnancov, ako aj ďalšie digitálne inovácie.

"Skupina Edenred neustále skúma nové možnosti inovácií, a to aj naprieč našou organizáciou. Nová spoločnosť umožní na Slovensku zvýšiť úroveň odbornosti a kvality našich produktov a služieb", hovorí Cyrille Favel, generálny riaditeľ spoločnosti Edenred Slovakia.

Skupina Edenred na Slovensku je dnes zastúpená spoločnosťou Edenred Slovakia s.r.o., ktorá sa venuje predajným aktivitám pre spoločnosť Ticket Service s.r.o., a spoločnosťou Ticket Service s.r.o., ktorá bude od 1.1.2019 zabezpečovať všetky zostávajúce aktivity. Táto organizácia zahŕňa aj dcérsku spoločnosť, UTA Slovakia, s.r.o., špecializovanú na riešenia manažmentu vozového parku a mobility.

Všetci zákazníci a partneri spoločnosti Edenred Slovakia s.r.o sa automaticky stanú zmluvnými partnermi Ticket Service s.r.o., ktorá sa s účinnosťou od 1.1.2019 stane ich výlučným zmluvným partnerom. Platné zmluvy zostanú nezmenené a spoločnosť Ticket Service s.r.o. bude viazaná svojimi zmluvnými záväzkami. Zmeny v skupine Edenred nebudú mať teda žiaden vplyv na existujúce obchodné vzťahy s našimi partnermi. 

Dokumenty na stiahnutie:

Ticket Service, s.r.o. - oficiálny list pre zákazníkov a partnerov

Ticket Service, s.r.o. - fakturačné údaje