Skupina Edenred

Edenred, spoločnosť, ktorá uviedla na trh stravovacie poukážky Ticket Restaurant® a stala sa svetovým lídrom v poskytovaní predplatených korporátnych služieb, vytvára a poskytuje riešenia, ktoré uľahčujú život zamestnancom a zvyšujú výkonnosť organizácií a firiem.
Tieto riešenia zabezpečujú presnú alokáciu prostriedkov na špecifické účely a umožňujú firmám efektívnejšie riadenie oblastí:
- Zamestnanecké benefity (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers atď.)
- Riadenie manažmentu výdavkov (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom atď.)
- Motivačné a odmeňovacie programy (Ticket Compliments, Ticket Kadéos atď.)

Edenred takisto podporuje verejné inštitúcie v oblasti riadenia sociálnych programov.
Spoločnosť Edenred je registrovaná na burze Euronext Paríž. Pôsobí v 46 krajinách, má 10 000 zamestnancov, 830 000 zákazníkov v súkromnom a verejnom sektore, 2 milióny akceptačných partnerov a 50 miliónov užívateľov. V roku 2018 dosiahla celkový vydaný objem viac ako 30 miliárd eur.

Ticket Restaurant® a všetky ostatné obchodné značky produktov a služieb spoločnosti Edenred sú registrovanými obchodnými značkami Edenred SA.

Pozrite si video o spoločnosti Edenred » » »
video o spolocnosti Edenred

---------------------------------------------------------------------------------------------------

7. júna 2010 Accor Services predstavil svoje nové meno, Edenred, všetkým svojim 6 000 zamestnancom, ako súčasť plánu rozdelenia divízií Accor Hotels a Accor Services. Dňa 8. júna sa v 42 krajinách, kde skupina pôsobí, konali akcie s témou červenej gule, ktorá prezentovala zmenu názvu a loga verejnosti.

"Edenred" predstavuje silný prísľub k rastu, ako je obsiahnuté vo firemnom projekte Eden. "Eden" je odvodené z počiatočných písmen francúzskeho mena projektu "Entreprendre Différemment Ensemble" (podnikať, inak, spolu). Tento projekt, uvedený v januári 2010 medzi 6 000 zamestnancov spoločnosti, sa opiera o päť kľúčových hodnôt: podnikateľského ducha, inováciu, výkon, jednoduchosť a zdieľanie. "Eden" tiež znamená "raj" v ôsmich jazykoch, čím odráža ideu blahobytu a prospechu, ktorú riešenia Edenredu prinášajú pre jednotlivcov aj organizácie.

"Red" (červená) odkazuje aj na červenú guľu, ktorá je symbolom produktov spoločnosti úspešne vyvíjaných počas uplynulých 50 rokov. V španielčine znamená „sieť, spájanie", naznačuje väzby ktoré spájajú klientov súkromného a verejného sektora, zamestnancov, občanov, partnerov a vládne organizácie.

Firemné logo pozostáva z niekoľkých komponentov, ktoré mu dodávajú osobitú identitu: červená guľa symbolizujúca rôzne produkty a služby; počiatočné písmeno názvu, ktoré vytvára pocit spolupatričnosti; zemeguľa označujúca globálnu prítomnosť spoločnosti a štvorec, ktorého moderné prevedenie a tvar vyvolávajú predstavu súčasných spoločenských sietí.

Pretože produkty Edenredu umožňujú užívateľom naobedovať sa, kúpiť si darčeky, zaplatiť za služby súvisiace so starostlivosťou o dieťa, riadiť podnikateľské výdavky, či zájsť si na dovolenku, pre novú ochodnú značku bol vybraný slogan, ktorý kladie dôraz na každodenný prínos a jednoduchosť: "Pre jednoduchší život".

"Značka Edenred je zameraná na ľudí, je priateľská, optimistická a inovatívna," hovorí Eliane Rouyer-Chevalier, výkonná viceprezidentka Edenredu zo sekcie pre Firemnú a finančnú komunikáciu. "Premietne náš imidž a vybuduje povedomie o našej spoločnosti vo všetkých súčasných aj v budúcnosti pôsobiacich krajinách."