Edenred Slovakia

Naša spoločnosť Edenred Slovakia je súčasťou medzinárodnej skupiny Edenred. Na Slovensku pôsobíme už od roku 1994. V roku 2010 v rámci plánovaného oddelenia divízií Accor Hotels a Accor Services sa zmenil názov a logo našej spoločnosti z Accor Services na Edenred.

Skupina Edenred na Slovensku je dnes zastúpená spoločnosťami:

Edenred Slovakia, s.r.o.so špecializáciou na obchodné a predajné činnosti

Ticket Service, s.r.o. - so špecializáciou na administratívno - servisné činnosti

UTA Slovakia, s.r.o. - so špecializáciou na riešenia manažmentu vozového parku a mobility

Nové meno Edenred naväzuje na firemný projekt Eden, ktorý bol zahájený v januári 2010 a zdôrazňuje päť základných hodnôt:
• podnikateľský duch
• inovácie
• výkonnosť
• jednoduchosť
• zdieľanie

Sme lídrom v oblasti poukážkových systémov a riešení v oblasti stravovania, benefitov a motivácie zamestnancov. Neustále navrhujeme a zavádzame inovatívne riešenia v tejto oblasti a dnes už ponúkame svoje produkty a služby nielen v klasickej, ale aj elektronickej podobe. Nosným produktom sú stravovacie poukážky a stravovacia karta Ticket Restaurant®.

Prostredníctvom stravných lístkov a stravovacej karty si zamestnávatelia jednoducho a rýchlo splnia zákonnú povinnosť a živnostníci si môžu znížiť základ dane o plnú výšku stravného.

Takisto ponúkame široké spektrum motivačných a benefitových riešení vo forme Edenred poukážky Darčeky na nákup darčekov, univerzálnej darčekovej papierovej poukážky Edenred poukážka Služby alebo elektronickej poukážky e-Ticket®, ktoré je možné využiť na široké spektrum služieb spojených s kultúrou, relaxom, športovými aktivitami, cestovaním, zdravotnou starostlivosťou či vzdelávaním na celom Slovensku.

V našom portfóliu sa nachádza aj poukážka na vyplácanie sociálnych dávok a príspevkov v hmotnej núdzi - Ticket Service® určená pre akceptačných partnerov ako prostriedok na preplácanie poukážok Ticket Restaurant®.

Prečo Edenred?

Za obdobie nášho pôsobenia na Slovensku sme sa stali obchodným partnerom pre 23 000 organizácií a vybudovali najširšiu sieť akceptačných miest. Naše poukážky využíva viac ako 225 000 ľudí v sieti prevyšujúcej 31 000 akceptačných miest.

Naši zákazníci nás vnímajú ako spoľahlivú a profesionálnu spoločnosť a ako referenčnú značku v tejto oblasti podnikania. Podľa prieskumu, až 99,3% našich klientov by odporučilo naše služby ďalej.

Kvalita sa nedá dosiahnuť iba tým, že o nej hovoríme. Vyžaduje si kvalitných ľudí, používajúcich kvalitné postupy. Ako prvá spoločnosť svojho druhu, už v roku 2002 sme získali medzinárodný certifikát kvality ISO 9001:2008. Registrácia ISO je pre našu spoločnosť dlhodobým záväzkom ku kvalite a spokojnosti zákazníkov.

certifikat kvality ISO pre Edenred

Keďže transparentnosť a zodpovednosť sú základnými princípmi stratégie našej spoločnosti, rozhodli sme sa stať signatárom Etického kódu pre zavedenie eura v SR, ktorý bol vytvorený v spolupáci splnomocnenca vlády pre zavedenie eura v SR a Podnikateľskej aliancie Slovenska.

Od začiatku podnikania na Slovensku sa naša spoločnosť angažuje v odborných a podnikateľských združeniach či asociáciach. Sme členmi:
• Asociácie emitentov stravovacích poukážok
• Francúzskej obchodnej komory
• Americkej obchodnej komory.