Asociácia emitentov stravovacích poukážok

Asociacia emitentov stravovacich poukazok

Asociácia emitentov stravovacích poukážok je profesionálne združenie firiem, ktoré poskytujú stravovacie poukážky na Slovensku. Asociácia vznikla v roku 2002. Členmi AESP sú všetci kľúčoví poskytovatelia stravovacích poukážok na slovenskom trhu.

Hlavným cieľom asociácie je sústavné zvyšovanie kvality a rozvoja celého systému stravovacích poukážok: od ich vydavateľov cez užívateľov až k stravovacím zariadeniam. Asociácia vystupuje aj proti zneužívaniu poukážok ako druhotného platidla, ktorým v žiadnom prípade stravné poukážky nie sú.

Aktivity AESP sa zameriavajú na:

• definovanie platných pravidiel podnikania v danej oblasti podľa Etického kódexu AESP,
• poskytovanie základných informácií účastníkom systému o platnej legislatíve a o správnom používaní stravovacích poukážok.

Každý z členov spĺňa podmienky profesionality v tejto oblasti:

• O každej poukážke je vedený záznam od momentu, keď opustí spoločnosť emitenta a postupuje k ďalším účastníkom reťazca až po moment jej uhradenia a skartovania.
• Každá poukážka má svoje číslo, ochranné znaky a prostredníctvom náročného systému technológie a logistiky je postarané o to, aby bezpečne splnila svoj účel.
• Do tohto procesu vstupujú všetci členovia s dôverou k jednotlivým subjektom, že budú nakladať s poukážkami v súlade s platnou právnou úpravou a ich obchodné aktivity dokazujú prvky tejto orientácie.
• O rešpektovanie dohodnutých pravidiel (tretími stranami, menovite zmluvnými zariadeniami) sa členovia snažia neustálou komunikáciou a edukáciou trhu.