Slovensko
Menu

Môže ma obchodník pri platbe kartou Edenred za rekreáciu vyzvať, aby som mu predložil doklad totožnosti a podpísal pred ním potvrdenie?

Odpoveď:

Áno, obchodník vás môže požiadať o predloženie dokladu totožnosti pred prijatím platby prostredníctvom karty Edenred za rekreáciu, a to z bezpečnostných dôvodov. Rovnako vás môže vyzvať, aby ste podpísali účtenku na účel porovnania podpisového vzoru, ktorý máte na zadnej strane karty. Ak odmietnete predložiť doklad totožnosti, podpísať účtenku alebo podpis na potvrdení nie je zhodný s podpisovým vzorom na vašej karte Edenred, obchodník je oprávnený kartu Edenred zadržať a následne bez zbytočného odkladu odovzdať Ticket Service, s. r. o.

Potrebujete viac informácií? Pozrite si všetky otázky zo sekcie "Som zamestnanec"

Zobraziť FAQ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram