Slovensko
Menu

Majú zamestnanci nárok na príspevok na stravovanie počas dovolenky, PN a sviatku?

Odpoveď:

Cez dovolenku, PN, prekážku v práci v trvaní viac ako 4 hodiny a sviatok dáva zamestnávateľ príspevok na stravovanie len vtedy, ak to má zakotvené v kolektívnej zmluve alebo internej smernici. V opačnom prípade ide o výdavok nad rámec Zákonníka práce, na účely zákona o daniach z príjmov takýto výdavok nemožno u zamestnávateľa považovať za daňový náklad a u zamestnanca predstavuje zdaniteľný príjem.

Potrebujete viac informácií? Pozrite si všetky otázky zo sekcie "Som zamestnanec"

Zobraziť FAQ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram