Slovensko
Menu

Čo s lístkami po ukončení ich platnosti?

Odpoveď:

Stravné lístky sú ceniny s množstvom ochranných prvkov na zvýšenie ich bezpečnosti. Poukážky s platnosťou na daný rok sa vydávajú od 1. 10. predchádzajúceho kalendárneho roka a sú platné do 31. 12. daného kalendárneho roka. Poukážky sú teda platné vždy len 15 mesiacov. Odporúčame vám ich preto míňať priebežne. Nespotrebované poukážky môže vrátiť len váš zamestnávateľ, ktorý vám ich poskytol, a to kedykoľvek počas ich platnosti, najneskôr však do 20. januára nasledujúceho roka po skončení ich platnosti.

Potrebujete viac informácií? Pozrite si všetky otázky zo sekcie "Som zamestnanec"

Zobraziť FAQ
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram