Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Zodpovedný Edenred: Naše aktivity pre všeobecné blaho
Uverejnené  12.07.23  v 

Zodpovedný Edenred: Naše aktivity pre všeobecné blaho

Udržateľný rozvoj sa dávno netýka iba priemyslu. Je morálnou povinnosťou každej spoločnosti. My v Edenred si to uvedomujeme, a preto sme si stanovili ciele, ktorými chceme do roku 2030 prispieť k zlepšeniu kvality života spoločnosti.

Nielen jedlom je človek živý. V Edenred vieme, že dobrý život si vyžaduje oveľa viac. Preto okrem poskytovania riešení v oblasti zamestnaneckého stravovania a benefitov chceme prispieť svojím dielom k rozvoju spoločnosti a k zlepšeniu životného prostredia.
„Skupina Edenred, ktorá pôsobí v 45 krajinách celého sveta, si stanovila odvážny, ambiciózny, no zároveň splniteľný cieľ, zabezpečiť do roku 2030 trvalo udržateľný rozvoj pre celú spoločnosť,“ povedala Lívia Bachratá, riaditeľka pre Public Affairs v spoločnosti Edenred.

Viac žien, menej CO2 a iné
K métam, ktoré sme si v Edenred vytýčili na nasledujúcich sedem rokov, sme dospeli v diskusiách so všetkými zainteresovanými. Neboli teda stanovené vedením a predostreté zamestnancom, aby ich plnili. Aj to považujeme za príspevok k spoločenskej zodpovednosti.
„Naším cieľom je reflektovať na to, čo nás spája a čo nás posúva vpred: silné hodnoty, ambiciózna stratégia a dobré vzťahy s užívateľmi našich služieb. Dávame si záležať, aby sa spoločenská zodpovednosť odrážala vo všetkých našich aktivitách,“ doplnil generálny riaditeľ spoločnosti Edenred pre Slovensko a Maďarsko Tamáš Szendrὄ.

V realite náš záväzok do roku 2030 znamená:

  • mať viac ako 40 % výkonných riadiacich pozícií obsadených ženami,
  • znížiť emisie skleníkových plynov o 52 % v porovnaní s rokom 2013,
  • spolupracovať na edukácii, aby aspoň 85 % obchodníkov a používateľov Edenred riešení bolo informovaných v oblasti vyváženého stravovania a plytvania potravinami.

Trend, ktorý silnie
Z nášho nedávneho prieskumu vyplynulo, že spoločenskú zodpovednosť a CSR aktivity v súčasnosti naplno dodržiava už 54,6 percenta zamestnávateľov. Aspoň niektoré zásady sa podľa prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 1 616 kmeňových zamestnancov firiem a inštitúcií, snaží dodržiavať 31,9 percenta opýtaných. CSR sa (zatiaľ) vôbec nevenuje len 1,9 percenta zamestnávateľov.
„Tieto čísla hodnotíme veľmi pozitívne a dúfame, že v ďalšom období budú rásť ďalej. K spoločenskej zodpovednosti sme prispeli aj našou júnovou aktivitou, nazvanou Ideal Week. V rámci nej vzdelávame o CSR témach a zároveň sa celosvetovo ako skupina zapájame do dobročinných aktivít na podporu trvalo udržateľného rozvoja, zdravia a zvyšovania kvality života prostredníctvom stravy,“ vysvetlila L. Bachratá.

Ideálny týždeň
Dlhodobo ako skupina organizujeme zaujímavé aktivity v rámci Ideal Day, ktorý sa tento rok zmenil na už spomínaný Ideal Week, teda z jedného dňa na celý týždeň. V rámci neho organizujeme desiatky dobročinných akcií. Tento rok sme spustili napríklad aj edukatívny projekt oZDRAVTE SA.
„Hlavnou tvárou projektu je Veronika Hanáková, skúsená nutričná špecialistka a biochemička, ktorá atraktívnym spôsobom na vedecky podložených faktoch prezentuje dôležitosť zdravého stravovania a najmä mimoriadny význam plnohodnotného, teplého obeda. Okrem zloženia stravy a jej nutričných hodnôt je podľa Veroniky Hanákovej pre každého z nás dôležitý aj sociálny kontakt, blízkosť a medziľudské vzťahy, ktoré sa dajú s kolegami prehlbovať počas spoločného obeda. My s jej tvrdeniami hlboko súhlasíme, aj preto sme sa rozhodli pre spoluprácu,“ dodala L. Bachratá.
Témy Ideálneho týždňa určite presahujú hranicu siedmich dní a venujeme sa im aj naďalej.

Spájanie pre dobro
Edenred nie je iba emitentom stravovacích kariet. Edenred spája. V minulosti „kúskom papiera“, teda stravným lístkom, prepojilo zamestnanca s reštauráciou. Dnes modernými digitálnymi benefitnými riešeniami uľahčuje život zamestnávateľom aj ich zamestnancom. Vytvára spojenia, ktoré zlepšujú život. Podporujú zdravie, pomáhajú oddychovať, sú zdrojom potešenia a radosti.
„V Edenred sme presvedčení, že v prepájaní a sieťovaní ľudí a prevádzok je obrovská sila. Prináša nové možnosti, inkluzívne riešenia, pomáha vytvárať lokálne komunity a riešiť lokálne potreby. To zlepšuje život ľudí, ale aj planéty. V týchto aktivitách vidíme veľký zmysel, a preto v nich budeme ako skupina pokračovať,“ dodal Tamáš Szendrὄ.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram