Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Stravné lístky Ticket Restaurant pre rok 2017
Uverejnené  17.08.16  v 

Stravné lístky Ticket Restaurant pre rok 2017

Od 1. októbra 2016 budú v obehu nové stravné lístky Ticket Restaurant® platné na rok 2017.

Ochranné prvky stravovacích poukážok Ticket Restaurant® na rok 2017:

1. Termocitlivé body v tvare loga Edenred, ktoré zahriatím blednú
2. Piktogramy (napr. obrázky jedál)
3. Papier s vodotlačou
4. Čiarový kód
5. Číselný kód
6. SK identifikátor pokrytý špeciálnou lakovou vrstvou, meniaci sa v závislosti od uhla dopadu svetla
7. Mikroperforácia na poukážke v tvare loga Edenred
8. SK identifikátor - viditeľný len po prejdení miesta mincou
9. Objekty viditeľné len pod UV lampou
10. Text na zadnej strane poukážky napísaný reflexnou farbou, ktorý pod UV lampou fosforeskuje a po skopírovaní zmení farbu
11. Sériové ID číslo edície

Zmeny vo vizuále stravných lístkov oproti roku 2016:

A. Nová farba poukážky
B. Nové piktogramy (napr. obrázky jedál)
C. Nápis 2017
D. Nápis 2017
E. Termocitlivé body v tvare loga Edenred, ktoré zahriatím blednú

QR kód slúži na marketingové účely, vyhradzujeme si právo obsah tohto QR kódu v priebehu roka meniť, prípadne na jeho mieste použiť inú grafiku.

Informácia pre zamestnávateľov:

Nespotrebované stravovacie poukážky označené rokom 2016 môžete vrátiť kedykoľvek počas doby ich platnosti, najneskôr však do 20. januára 2017.
Po ich vrátení Vám vystavíme dobropis vo výške celkovej nominálnej hodnoty nespotrebovaných poukážok so splatnosťou do 30 kalendárnych dní.

Informácia pre partnerov:

Aktuálne stravovacie poukážky označené rokom 2016 platia do 31. decembra 2016 a budú prijaté na preplatenie do 20. januára 2017.
Aktuálne darčekové poukážky budú prijaté na preplatenie najneskôr do 20 kalendárnych dní po skončení ich platnosti uvedenej na ich prednej strane.

Pred zaslaním Vám odporúčame poukážky opečiatkovať na zadnej strane, kde nie je uvedená hodnota a čiarový kód.
Ide o ochranu v prípade krádeže či straty zásielky.
V záujme bezproblémového preplatenia poukážok prijímajte vo Vašej prevádzke len tie druhy poukážok, na ktoré máte uzatvorenú zmluvu o vzájomnej spolupráci.

Ak na zabezpečenie dôkladnej informovanosti obsluhujúceho personálu vo Vašej prevádzke potrebujete vzorové stravovacie poukážky, vypýtajte si ich u nás na pobočke v Bratislave alebo si ich bezplatne objednajte na telefónnom čísle 02/ 50 707 324 či e-mailom na rozvojsiete-sk@edenred.com.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Obálky so stravovacími poukážkami môžu obsahovať aj informačnú poukážku s údajmi o obsahu obálky. Táto poukážka nemá nominálnu hodnotu a neslúži k úhrade. Z tohto dôvodu nebude akceptovaná od zmluvných partnerov na preplatenie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram