Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Stravné lístky Ticket Restaurant pre rok 2015
Uverejnené  22.04.14  v 

Stravné lístky Ticket Restaurant pre rok 2015

Od 1. októbra 2014 budú v obehu nové stravné lístky Ticket Restaurant® platné na rok 2015.

Ochranné prvky stravovacích poukážok Ticket Restaurant® na rok 2015:

1. Termocitlivý piktogram, ktorý zahriatím bledne
2. Piktogram príboru
3. Mikrotlač - text Edenred
4. Papier s vodotlačou
5. Čiarový kód
6. Číselný kód
7. SK identifikátor pokrytý metalickou farbou
8. Logo Edenred - viditeľné po prejdení miesta mincou
9. Zakrivené útvary v 3D formáte, ktoré sú náročné na kopírovanie a sťažujú tak možnosť sfalšovania
10. Text na zadnej strane poukážky, napísaný reflexnou farbou, ktorý sa nedá kopírovať a pod UV lampou fosforeskuje
11. Sériové ID číslo edície

Zmeny vo vizuále stravných lístkov oproti roku 2014:

A. Nový menší rozmer poukážky: 9,8 x 6,3 cm Dôležité!
B. Nová farba poukážky a fotografia
C. Logo Edenred - viditeľné po prejdení miesta mincou
D. Nápis 2015
E. Nápis 2015
F. Zrušená perforácia na poukážke

QR kód slúži na marketingové účely, vyhradzujeme si právo obsah tohto QR kódu v priebehu roka meniť, prípadne na jeho mieste použiť inú grafiku

Informácia pre zamestnávateľov:

Nespotrebované stravovacie poukážky označené rokom 2014 môžete vrátiť kedykoľvek počas doby ich platnosti, najneskôr však do 20. januára 2015.
Po ich vrátení vám vystavíme dobropis vo výške celkovej nominálnej hodnoty nespotrebovaných poukážok so splatnosťou do 30 kalendárnych dní.

Informácia pre partnerov:

Aktuálne stravovacie poukážky označené rokom 2014 platia do 31. decembra 2014 a budú prijaté na preplatenie do 20. januára 2015.

Aktuálne darčekové poukážky budú prijaté na preplatenie najneskôr do 20 kalendárnych dní po skončení ich platnosti uvedenej na ich prednej strane.

Ak na zabezpečenie dôkladnej informovanosti obsluhujúceho personálu vo vašej prevádzke potrebujete vzorové stravovacie poukážky, vypýtajte si ich u nás na ktorejkoľvek pobočke alebo si ich bezplatne objednajte na telefónnom čísle 02/ 50 707 324 či e-mailom na rozvojsiete-sk@edenred.com.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Obálky so stravovacími poukážkami môžu obsahovať aj informačnú poukážku s údajmi o obsahu obálky. Táto poukážka nemá nominálnu hodnotu a neslúži k úhrade. Z tohto dôvodu nebude akceptovaná od zmluvných partnerov na preplatenie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram