Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Stravné lístky Ticket Restaurant pre rok 2014
Uverejnené  02.07.13  v 

Stravné lístky Ticket Restaurant pre rok 2014

Od 1. októbra 2013 budú v obehu nové stravné lístky Ticket Restaurant®, ktorých platnosť je do 31.decembra 2014. Poukážky označené rokom 2013 platia do 31.decembra 2013.

Ochranné prvky stravovacích poukážok Ticket Restaurant® na rok 2014:

1. Termocitlivý piktogram, ktorý zahriatím bledne
2. Piktogram príboru
3. Mikrotlač - text Edenred
4. Papier s vodotlačou
5. Čiarový kód
6. Číselný kód
7. SK identifikátor pokrytý špeciálnou lakovou vrstvou, meniaci sa v závislosti od uhla dopadu svetla
8. Sieťovaný vzor na pozadí poukážky
9. Zakrivené útvary v 3D formáte, ktoré sú náročné na kopírovanie a sťažujú tak možnosť sfalšovania
10. Text na zadnej strane poukážky, napísaný reflexnou farbou, ktorý sa nedá kopírovať a pod UV lampou fosforeskuje
11. Sériové ID číslo edície

Zmeny vo vizuále stravných lístkov oproti roku 2013:

A. Nová farba poukážky a fotografia
B. V mieste termocitlivého bodu termocitlivý piktogram
C. V mieste termocitlivého piktogramu piktogram príboru
D. Nápis 2014
E. Nápis 2014
F. V mieste obdĺžnikov zakrivené útvary v 3D formáte
G. V mieste obdĺžnikov na pozadí pod kontaktnými údajmi zakrivené útvary v 3D formáte

QR kód slúži na marketingové účely, vyhradzujeme si právo obsah tohto QR kódu v priebehu roka meniť, prípadne na jeho mieste použiť inú grafiku

Informácia pre zamestnávateľov:

Nespotrebované stravovacie poukážky označené rokom 2013 môžete vrátiť kedykoľvek počas doby ich platnosti, najneskôr však do 20. januára 2014.

Po ich vrátení vám vystavíme dobropis vo výške celkovej nominálnej hodnoty nespotrebovaných poukážok so splatnosťou do 30 kalendárnych dní.

Informácia pre partnerov:

Aktuálne stravovacie poukážky označené rokom 2013 platia do 31. decembra 2013 a budú prijaté na preplatenie do 20. januára 2014.

Aktuálne darčekové poukážky budú prijaté na preplatenie najneskôr do 20 kalendárnych dní po skončení ich platnosti uvedenej na ich prednej strane.

Ak na zabezpečenie dôkladnej informovanosti obsluhujúceho personálu vo vašej prevádzke potrebujete vzorové poukážky, vypýtajte si ich u nás na ktorejkoľvek pobočke alebo si ich bezplatne objednajte na telefónnom čísle 02/ 50 707 324 či e-mailom na rozvojsiete-sk@edenred.com.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Výrobná technológia balenia poukážok v obálkach vyžaduje, aby každá obálka pre používateľa obsahovala okrem stravovacích poukážok aj jednu informačnú poukážku s údajmi o obsahu obálky. Táto poukážka nemá nominálnu hodnotu a neslúži k úhrade. Z tohto dôvodu nebude akceptovaná od zmluvných partnerov na preplatenie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram