Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Prieskum Edenred odhalil nepríjemné pravdy: Inflácia núti ľudí šetriť na kvalite jedla
Uverejnené  20.11.23  v ,

Prieskum Edenred odhalil nepríjemné pravdy: Inflácia núti ľudí šetriť na kvalite jedla

Ekonomicky náročné časy nútia firmy aj rodiny upravovať svoje zvyky a hľadať spôsoby, ako ušetriť. Podľa nášho septembrového prieskumu mnoho ľudí šetrí na úkor kvality jedla. Väčšina z nich sa však snaží hľadať iné riešenia.

Takmer 2 300 Slovákov, ktorí sa zúčastnili septembrového prieskumu Barometer, odpovedalo na otázky, ktoré súviseli s vysokou infláciou a so spôsobmi, ako a kde šetria chýbajúce finančné zdroje.

Veľká časť Slovákov priznala, že je pre neustále sa zvyšujúce ceny väčšiny tovaru a služieb nútená znižovať svoje nároky na kvalitu jedla. Až 42 percent opýtaných uviedlo, že na strave a potravinách šetria aj na úkor kvality.

„Dlhšie trvajúce obmedzovanie sa v strave v dôsledku narastajúcich cien potravín a jedál sa môže negatívne prejaviť na zdravotnom stave obyvateľov, pretože vyvážená a plnohodnotná strava je kľúčom k zdraviu pre ľudí bez rozdielu veku,“ upozornila na riziko Lívia Bachratá, riaditeľka pre Public Affairs zo spoločnosti Edenred.

Dobrou správou je, že viac ako polovica opýtaných (53 percent) sa snaží šetriť v iných oblastiach, aby sa nemuseli obmedzovať na úkor stravy a jej kvality.

Iba 5 percent opýtaných uviedlo, že kvalita jedla nie je vec, ktorá by ich zaujímala.

Koľko míňame na jedlo?

Prieskum Edenred tiež poodhalil pravdu o tom, koľko z rodinného rozpočtu ukrajujú výdavky na stravu.

Najviac respondentov (31,1 percenta) minie na jedlo 20 až 30 percent mesačného rozpočtu. Pri štvrtine (23,7 percenta) respondentov „zhltne“ strava 30 až 40 percent a každému piatemu účastníkovi prieskumu dokonca viac ako 40 percent mesačného balíka.

Žiaľ, z výsledkov prieskumu nevieme urobiť záver, či skupina, v ktorej výdavky na jedlo tvoria viac ako 40 percent rodinného rozpočtu, zarába najmenej alebo či kupujú viac potravín, stravujú sa v reštaurácii, prípadne, či existujú iné dôvody na to, že sa takmer polovica peňazí, ktoré má rodina k dispozícii, preje. Jednoznačne však môžeme konštatovať, že suma za stravu nie je v žiadnej skupine obyvateľstva zanedbateľnou položkou.

Cena rozhoduje viac ako kvalita

To potvrdili aj odpovede na otázku, podľa akých kritérií si Slováci vyberajú gastroprevádzku v čase obeda.

Najväčšia skupina (71,4 percenta) si jednoznačne vyberá na základe ceny. Pre ďalších 66 percent je dôležité, aby podnik akceptoval stravné lístky či karty, a hodnotu za peniaze sleduje pri výbere prevádzky 64 percent respondentov. Dôležité pre Slovákov sú aj dostupnosť a lokalita podniku, podľa nášho prieskumu to hrá rolu pre 55 percent opýtaných.

Ak Slovákom momentálna finančná situácia nedovoľuje dopriať si kvalitný obed v niektorej z gastroprevádzok, zvyčajne to riešia tak, že si obed pripravia doma a prinesú si ho do práce. Takto to robia takmer dve tretiny opýtaných (70,8 percenta).

Viac ako 11 percent opýtaných si však doma nevarí a radšej dá prednosť suchej strave. Ďalších 6,5 percenta odpovedalo, že takéto situácie rieši suchým obedom z pumpy (bageta/šalát).

Je pochopiteľné, že ľudia hľadajú cesty, ako ušetriť. Aj v prieskume Barometer sa potvrdilo, že náklady na stravu sú významnou položkou v rodinnom rozpočte. Odporúčame však nešetriť na úkor kvality, pretože to neprinesie skutočnú úsporu. Naopak, dôsledky na zdravie, vitalitu a pracovnú výkonnosť budú zaručene negatívne. Choroby, liečba, práceneschopnosť a starosti rodinných príslušníkov vyjdú určite drahšie ako kvalitné jedlo.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram