Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Pracovný pohovor: Uchádzač hovorí aj telom, recruiter to číta
Uverejnené  27.02.23  v 

Pracovný pohovor: Uchádzač hovorí aj telom, recruiter to číta

Nájsť vhodného nového zamestnanca je rovnako náročné ako nájsť si vyhovujúce zamestnanie. Z diania na pracovnom pohovore sa dajú vyabstrahovať pravidlá, ktoré pomôžu uchádzačom o zamestnanie aj recruiterom.

Životopis, ktorý sa odlišuje od iných a zároveň obsahom vyzerá ako šitý na mieru na obsadzovanú pozíciu. To je to, čo na prvý pohľad zaujme odborníka na ľudské zdroje.

„Pri hľadaní zamestnania sa treba vhodnou formou odlíšiť od ostatných už životopisom, ktorý je správne vypracovaný. Informácie v ňom sú podané jasne, zrozumiteľne a pravdivo,“ hovorí Lívia Bachratá, riaditeľka pre Public Affairs spoločnosti Edenred. Nemá byť ani príliš stručný, ale ani príliš obsiahly. „Recruitera, ktorý má na prvé posúdenie vhodnosti kandidáta niekoľko málo minút, musí zaujať, vzbudiť v ňom dôveru aj zvedavosť. Preto je dobre pripravený životopis, vypracovaný s ohľadom na potreby potenciálneho zamestnávateľa, taký dôležitý.“ 

L. Bachratá odporúča uchádzačom pozrieť si aktuálne vzory životopisov na stránkach personálnych agentúr a na ich základe urobiť svoj vlastný. Kopírovanie alebo vypĺňanie vopred vypracovaných mustier nie je dobrá cesta.

Vzbudiť záujem

Mnoho uchádzačov o prácu berie ako nutné zlo písanie motivačného listu, pokiaľ je to podmienka zamestnávateľa hľadajúceho nového človeka do tímu.

„V skutočnosti je to druhá šanca, ako zaujať, ako o sebe prezradiť viac, ale zároveň neodradiť,“ pokračuje L. Bachratá.

Skúsený náborár zdrojov určite odloží bokom motivačný list, ktorý je plný chýb alebo z ktorého je zrejmé, že uchádzač nebude na obsadzovanú pozíciu vhodný.

Ak ste si istý, že váš motivačný list bol napísaný dobre, neboli v ňom gramatické ani štylistické chyby, ale napriek tomu vás nepozvali na osobný pohovor, je to dôvod na radosť.

Čo je úspech a neúspech

Recruiter na základe motivačného listu mohol usúdiť, že by ste sa na prácu až tak nehodili, prípadne by ste nezapadli do tímu. Tým, že vás nepozval na pohovor, vám ušetril čas, stres, zbytočné nádeje.

„Výsledok náboru nového zamestnanca, prípadne zamestnancov, je úspešný vtedy, keď sa zamestnávateľovi podarí nájsť na obsadzovanú pozíciu človeka, ktorý sa na prácu naozaj hodí svojím vzdelaním, skúsenosťami, ale aj osobnostnými predpokladmi. Jednoducho mu musí nová práca vyhovovať, musí v nej byť spokojný,“ je presvedčená riaditeľka pre Public Affairs spoločnosti Edenred.

O tom, či to tak bude, často rozhodujú zdanlivé maličkosti. Uchádzačovi sa môže zdať, že spĺňa všetky kritériá, ale recruiter vie, že by sa vo firme necítil dobre napríklad preto, že je vodcovský typ, a zamestnávateľ aktuálne potrebuje tímového hráča. Preto ho odmietne a je to dobré pre obe strany.

„Na pracovnom pohovore nie sú víťazi ani porazení, úspechom je nájsť človeka, ktorému daná pozícia bude skutočne vyhovovať a stotožní sa s ňou,“ potvrdzuje odborníčka z Edenred.

Čo sledovať pod povrchom

Skúsení recruiteri rokmi praxe vycibria na maximum svoju schopnosť čítať medzi riadkami životopisu či motivačného listu a následne dobre čítať reč tela uchádzača na pohovore.

Je pochopiteľné, že človek chce na pracovnom pohovore využiť svoju šancu. Chce zaujať, získať prácu. Preto niekedy možno aj zaklame alebo nepovie celú pravdu. Ale reč tela ho prezradí. Sledovať ju a správne vyhodnocovať sa nedá bez toho, aby sa recruiter neustále vzdelával, a najmä bez praxe.

Otázky, ktoré recruiter kladie, by mali byť stručné a zrozumiteľné. Ak sa nad nimi uchádzač zamyslí, je to dobré znamenie – neodpovedá na prvú, zvažuje veci.

Šikovný náborár niekedy cielene položí otázku, ktorá nie je celkom zrozumiteľná. Overuje si tým schopnosť uchádzača priznať, že nerozumie. Napríklad tým, že položí doplňujúcu, spresňujúcu otázku.

Ak uchádzač hovorí pridlho alebo je mimo témy, recruiter by ho mal zastaviť. Samozrejme, vhodným spôsobom. Recruiter ho nechá dohovoriť a potom položí otázku, ktorá je akoby z úplne iného súdka, uchádzač pochopí, že bol mimo, a vykoľají ho to.

„Bola by škoda prísť o dobrého zamestnanca len preto, že ho náborár nechal pridlho rozprávať,“ myslí si L. Bachratá.

Rovnako tak by náborár nemal viesť pracovný pohovor, ak práve nemá svoj deň. Tiež je len človek a môže sa cítiť unavený, chorý, ovplyvnený rodinným dianím... „Aj psychické rozpoloženie náborára do veľkej miery ovplyvňuje priebeh celého pracovného pohovoru. Ak nie je vo forme, pohovor by mal robiť niekto iný alebo treba zmeniť termín. Nájsť dobrého zamestnanca pre dobrého zamestnávateľa je alchýmia, ktorá si vyžaduje pripravenosť oboch strán,“ uzatvára riaditeľka pre Public Affairs.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram