Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Od 1.1.2015 bude v platnosti nový sadzobník pre klientov
Uverejnené  27.11.14  v 

Od 1.1.2015 bude v platnosti nový sadzobník pre klientov

Vážení klienti,

oznamujeme vám, že dňa 01.01.2015 nadobudne platnosť a účinnosť nový :
Sadzobník odmeny a poplatkov – Ticket Restaurant – K (príloha č. 2) k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb, k Zmluve o zabezpečení stravovania, k Objednávke,
ktorý v celom rozsahu nahrádza Sadzobník poplatkov k Zmluve o zabezpečení stravovania platný od 01.06.2014.

Znenie nového Sadzobníka odmeny a poplatkov – Ticket Restaurant – K k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb platného a účinného od 01.01.2015 nájdete po kliknutí na túto linku.

Edenred Slovakia, s.r.o.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram