Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Nové znenie Sadzobníka odmeny za sprostredkovanie a poplatkov - partner účinné od 1. 7. 2024
Uverejnené  12.06.24  v 

Nové znenie Sadzobníka odmeny za sprostredkovanie a poplatkov - partner účinné od 1. 7. 2024

Vážení obchodní partneri,

naším spoločným cieľom je nepretržite pracovať na zlepšovaní našich produktov a služieb, aby sme podporili rast a prosperitu vášho podnikania.

Vzhľadom na signifikantný rast inflácie, neustále sa zvyšujúcimi nákladmi, zlepšovaním kvality služieb, týmto po viac ako 5 rokoch pristupujeme v zmysle článku X., bod 10. Všeobecných obchodných podmienok – Partner účinných od 1. 4. 2023 a v zmysle článku III., bod 3. Sadzobník odmeny za sprostredkovanie a poplatkov – partner účinného od 1. 4. 2023  k úprave Sadzobníka odmien za sprostredkovanie a poplatkov - partner s účinnosťou ku dňu 1.7.2024.

Konkrétna úprava pre už existujúcich partnerov bude individuálne nastavená podľa produktu a aktuálnej výšky odmeny za služby.

S pozdravom a úctou,

Tím Edenred

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram