Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Nové VOP k stravovacej karte pre klientov od 1.1.2015
Uverejnené  24.11.14  v 

Nové VOP k stravovacej karte pre klientov od 1.1.2015

Vážení klienti,

oznamujeme vám, že dňa 01.01.2015 nadobudnú platnosť a účinnosť nové

Všeobecné obchodné podmienky Ticket Restaurant® - elektronická stravovacia poukážka (Príloha č.1) a Pravidlá používania karty Ticket Restaurant® (Príloha č.8) k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov – Karta Ticket Restaurant®,
ktoré v celom rozsahu nahrádzajú Všeobecné obchodné podmienky Ticket Restaurant® – elektronická stravovacia poukážka – klient k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov – Karta Ticket Restaurant® platné a účinné odo dňa 01.06.2014.

Nové Všeobecné obchodné podmienky Ticket Restaurant® - elektronická stravovacia poukážka (Príloha č.1) a Pravidlá používania karty Ticket Restaurant® (Príloha č.8) nájdete po kliknutí na túto linku.

Edenred Slovakia, s.r.o.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram