Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Nové univerzálne VOP pre klientov od 1.5.2016
Uverejnené  22.03.16  v 

Nové univerzálne VOP pre klientov od 1.5.2016

Vážení obchodní partneri,

oznamujeme vám, že dňa 01.05.2016 nadobudnú platnosť a účinnosť nové
Všeobecné obchodné podmienky (príloha č. 1) k:

  • Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov – Karta Ticket Restaurant®,
  • Zmluve o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení dodania tovaru alebo poskytnutia služby, k Objednávke
  • Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb, k Objednávke

a v celom rozsahu nahrádzajú Všeobecné obchodné podmienky Ticket Restaurant® – elektronická stravovacia poukážka – klient k Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov – Karta Ticket Restaurant® platné a účinné odo dňa 01.01.2015, ako aj VOP-TR-K platné a účinné od. 01.07.2015 a VOP – poukážky – K platné a účinné od 01.07.2015.

Nové Všeobecné obchodné podmienky budú univerzálne pre všetkých klientov a spoločné pre produkty Ticket Restaurant®, kartu Ticket Restaurant®, Ticket Compliments® a Ticket Multi®.

Edenred Slovakia, s.r.o.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram