Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Nové sumy stravného od 1. septembra 2022
Uverejnené  09.08.22  v 

Nové sumy stravného od 1. septembra 2022

Zvýšenie hodnoty stravného navrhuje Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny SR na základe zvýšenia cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Po štyroch mesiacoch prichádza opäť k zmene hodnoty stravného.

Dňa 06. 08. 2022 vyšlo v Zbierke zákonov "Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného č. 281/2022 Z.z.", podľa ktorého sa menia od 1.septembra 2022 sumy stravného pre pracovné cesty:

  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty na 6,40 €
  • pre časové pásmo 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty na 9,60 €
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty na 14,50 €

V súvislosti s novým opatrením, je:

  • nová optimálna hodnota stravovacej poukážky 6,40 €
  • nová minimálna hodnota stravovacej poukážky 4,80 €

Na novú sumu stravného má zamestnanec nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom je zverejnená v Zbierke zákonov SR, čiže už od 1. septembra 2022.

Nezabudnite preto upraviť nominálnu hodnotu stravného svojim zamestnancom už dnes. Od 15.08.2022 pre vás upravujeme ponuku štandardných nominálnych hodnôt na hodnoty 4,50 €; 4,80 €; 5,00 €, 5,10 €; 5,50 €; 6 € a 6,40 €.

V porovnaní s rokom 2019 predstavuje toto zvýšenie nárast o 25,5%. Napriek tomu nekopíruje reálne náklady zamestnancov. Ceny obedov sa v minulom roku zvýšili vo všetkých regiónoch Slovenska a naďalej stúpajú.

Priemerná útrata za obed v roku 2021 podľa Edenred TRC indexu

Ako môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom viac?

  • Príspevkom zo sociálneho fondu (príjem oslobodený od daní a odvodov)
  • Príspevkom v zmysle Zákona o dani z príjmov, v § 5 bod 7 o) (nepeňažné plnenie do výšky 500 eur na rok na zamestnanca)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram