Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Nové sumy stravného od 1. januára 2023
Uverejnené  08.12.22  v 

Nové sumy stravného od 1. januára 2023

Zvýšenie hodnoty stravného navrhuje Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny SR na základe zvýšenia cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní.

Po štyroch mesiacoch prichádza opäť k zmene hodnoty stravného.

Dňa 07. 12. 2022 vyšlo v Zbierke zákonov "Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného č. 432/2022 Z.z.", podľa ktorého sa menia od 1.januára 2023 sumy stravného pre pracovné cesty:

  • pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty na 6,80 €
  • pre časové pásmo 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty na 10,10 €
  • pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty na 15,30 €

V súvislosti s novým opatrením, je:

  • nová optimálna hodnota stravovacej poukážky 6,80 €
  • nová minimálna hodnota stravovacej poukážky 5,10 €

Na novú sumu stravného má zamestnanec nárok od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom je zverejnená v Zbierke zákonov SR, čiže už od 1. januára 2023.

Nezabudnite preto upraviť nominálnu hodnotu stravného svojim zamestnancom už dnes.

Napriek tomu toto zvýšenie ešte stále nekopíruje reálne náklady zamestnancov. Ceny obedov neustále narastajú vo všetkých regiónoch Slovenska.

Priemerná útrata za obed v prvom polroku 2022 podľa Edenred TRC indexu

Ako môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancom viac?

  • Príspevkom zo sociálneho fondu (príjem oslobodený od daní a odvodov)
  • Príspevkom v zmysle Zákona o dani z príjmov, v § 5 bod 7 o) (nepeňažné plnenie do výšky 500 eur na rok na zamestnanca)
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram