Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Nové poukážky pre rok 2024
Uverejnené  04.09.23  v 

Nové poukážky pre rok 2024

Od 1. októbra 2023 budú v obehu nové stravovacie poukážky Ticket Restaurant® a Edenred poukážky Darčeky platné pre rok 2024. Vizuál Edenred poukážky Služby zostáva rovnaký ako v roku 2023, mení sa len dátum platnosti.

Ochranné prvky poukážok pre rok 2024:

1. Termocitlivý bod - má tvar monogramu loga Edenred a zahriatím bledne.
2. Papier s vodotlačou
3. SK identifikátor - po potretí kovom (napr. mincou) sa farba písmen SK zmení na šedú.
4. Vlákna žiariace v UV svetle - pod UV lampou sa UV vlákna, zakomponované v papieri, rozsvietia.
5. Mikroperforácia - v pravej časti poukážky je umiestnené logo Edenred z mikroperforačných liniek.
6. Holografické prvky - SK identifikátor a monogram loga Edenred pokryté metalickou farbou s holografickým efektom.
7. Reflexný prvok - text na zadnej strane poukážky napísaný reflexnou farbou. Pod UV lampou fosforeskuje a po skopírovaní zmení farbu.
8. Čiarový kód
9. Číselný kód
 

Poukážky môžu na prednej strane obsahovať rôzny doplňujúci text alebo logo vytlačené čiernou farbou. 

Informácia pre zamestnávateľov:

Nespotrebované stravovacie poukážky označené rokom 2023 môžete vrátiť kedykoľvek počas doby ich platnosti, najneskôr však do 20. januára 2024. Po ich vrátení Vám vystavíme dobropis vo výške celkovej nominálnej hodnoty nespotrebovaných poukážok so splatnosťou do 30 kalendárnych dní.

Informácia pre partnerov:

Aktuálne poukážky označené rokom 2023 platia do 31. decembra 2023 a budú prijaté na preplatenie do 20. januára 2024.

Pred zaslaním Vám odporúčame poukážky opečiatkovať na zadnej strane, kde nie je uvedená hodnota a čiarový kód. Ide o ochranu v prípade krádeže či straty zásielky.
V záujme bezproblémového preplatenia poukážok prijímajte vo Vašej prevádzke len tie druhy poukážok, na ktoré máte uzatvorenú zmluvu o vzájomnej spolupráci.

Ak na zabezpečenie dôkladnej informovanosti obsluhujúceho personálu vo Vašej prevádzke potrebujete vzorové poukážky, objednajte si ich bezplatne na telefónnom čísle 02/ 50 707 324 či e-mailom na partneri-sk@edenred.com.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Obálky s poukážkami môžu obsahovať aj informačnú poukážku s údajmi o obsahu obálky. Táto poukážka nemá nominálnu hodnotu a neslúži k úhrade. Z tohto dôvodu nebude akceptovaná od zmluvných partnerov na preplatenie.

Chcete, aby vás zákazníci rýchlejšie a ľahšie našli? Skontrolujte si, prosím, informácie o Vašej prevádzke vo vyhľadávači na tejto stránke. V prípade nezrovnalostí nám pošlite správne údaje emailom na partneri-sk@edenred.com.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram