Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Menej stresu, viac slobody: Tak hodnotia výhody stravovacej karty a stravných lístkov zamestnanci
Uverejnené  12.07.23  v 

Menej stresu, viac slobody: Tak hodnotia výhody stravovacej karty a stravných lístkov zamestnanci

Zamestnanci, ktorí dostávajú príspevok na stravu od zamestnávateľa na svoju stravovaciu kartu alebo formou stravných lístkov, považujú toto riešenie za praktické a život zjednodušujúce. Vyplynulo to z nedávneho prieskumu, ktorý pre Edenred urobila agentúra Stem/Mark.

Praktické riešenie obeda, tak odpovedalo 35,6 percenta opýtaných zamestnancov na otázku, v čom vidia pre seba výhodu v používaní stravovacej karty alebo stravných lístkov. Ďalších takmer 32 % účastníkov prieskumu potvrdilo, že majú menej stresu a toto riešenie im prináša aj pocit radosti, že dostávajú od zamestnávateľa niečo navyše.

„V súčte je to takmer 67 percent opýtaných zamestnancov, ktorí sú s takýmto riešením príspevku na stravu od zamestnávateľa spokojní. Keď k nim pripočítame 22 percent zamestnancov, podľa ktorých to zvyšuje ich kúpnu silu, vyjde nám, že príspevok na stravu, ktorý sa nevypláca formou hotovosti, považuje drvivá väčšina zamestnancov za veľkú výhodu a benefit, ktorý od zamestnávateľa dostáva,“ povedala Lívia Bachratá, riaditeľka Public Affairs v spoločnosti Edenred. Za ďalšiu výhodu zamestnanci považujú to, že sa lepšie stravujú, pretože majú (častejšie) teplý obed z reštaurácie.

Pohľad zamestnávateľov
Prieskum agentúry Stem/Mark sa zameral aj na zamestnávateľov. Väčšina z nich (76,6 percenta) poskytovala ešte pred možnosťou voľby medzi príspevkom v hotovosti a príspevkom formou stravovacích poukážok poukážky v papierovej podobe. Prechod na elektronické riešenie, teda príspevok pripísaný na stravovaciu kartu svojich zamestnancov, zvažuje väčšina zamestnávateľov.
„Pokiaľ zamestnanci považujú formu príspevku na stravu, ktorú majú v práci nastavenú, za výhodnú a vyhovujúcu, nie je dôvod meniť to. Zamestnávatelia by inak do istej miery riskovali stratu dôvery alebo lojality zo strany zamestnancov a taktiež by to mohlo narušiť ich spokojnosť,“ upozornila L. Bachratá. Úplný prechod na príspevok v hotovosti zvažuje 15,5 percenta opýtaných zamestnávateľov, kým o vyplácaní príspevku na účet zamestnancov vôbec neuvažuje takmer 70 % opýtaných zamestnávateľov.

Výhodné pre obe strany
Ako už bolo spomenuté, zamestnanci považujú stravovacie karty alebo stravné lístky za praktické riešenie, vďaka ktorému majú menej stresu, častejšie si doprajú plnohodnotný teplý obed z reštaurácie a oceňujú zamestnávateľa za to, že sa o nich takto stará.
Zamestnávateľov motivujú na uplatňovanie tohto riešenia aj ďalšie faktory. 43,5 percenta opýtaných považuje napríklad cashback, zľavy v obchodoch a reštauráciách či možnosť tankovať za zvýhodnené ceny za ďalšie benefity pre svojich zamestnancov.
Za veľkú výhodu pre seba považuje 39 % opýtaných zamestnávateľov menšiu administratívnu záťaž s objednávaním stravných lístkov, respektíve s dobíjaním kreditu na stravu.
„Všetky naše benefitné riešenia sa snažíme citlivo nastavovať tak, aby boli výhodné a prínosné pre obe strany, teda pre zamestnancov aj pre zamestnávateľov. Pravidelné prieskumy nám dávajú reálnu spätnú väzbu na to, ako sa naše benefity využívajú. Na základe výsledkov potom vytvárame ďalšie možnosti na ich zlepšenie a ešte lepšie prispôsobenie potrebám tých, ktorí ich využívajú,“ uzavrela L. Bachratá.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram