Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Koľko platíme za obedy? Najviac na východe Slovenska
Uverejnené  19.10.23  v ,

Koľko platíme za obedy? Najviac na východe Slovenska

Vďaka dátam z TRC indexu v Edenred vždy presne vieme, koľko ľudia platia za obedy. Najnovšie čísla, ktoré sú z augusta 2023, prezrádzajú, že zaplatené sumy sa zvýšili, pričom najviac sa platí v Prešovskom a v Košickom kraji.

TRC index tvoria platby stravovacou kartou a sú do nich zahrnuté vždy celé útraty za jedlo, občerstvenie alebo kávu. Podľa TRC indexu Edenred platili v auguste 2023 stravovacou kartou najviac ľudia v Košickom (9,32 eura) a Prešovskom kraji (9,31 eura).

Znamená to, že v Prešovskom kraji sa platby v polročnom porovnaní zvýšili o takmer 20 percent. V prepočte o jeden a pol eura.

Za Košicami a Prešovom sa na tretej priečke umiestnil Banskobystrický kraj s priemernými platbami za obed na úrovni 8,84 eura. Nasledujú Žilinský (8,82 eura), Trnavský (8,59 eura), Nitriansky (8,17 eura), Bratislavský (8,07 eura) a Trenčiansky kraj (8,03 eura).

Na ťahu sú zamestnávatelia

Paradoxne sa platby zvýšili v krajoch s najvyššou nezamestnanosťou a najnižšími priemernými príjmami.

Dvojciferný nárast priemerných platieb zaznamenal za uplynulých šesť mesiacov okrem spomínaného Prešovského aj Košický (o 12 percent), Trenčiansky (o 11,5 percenta) a Banskobystrický kraj (o 10 percent). Naopak, minimálnu zmenu vo výške platby sme v sledovanom polroku zaznamenali v Nitrianskom kraji, kde sa zdvihli iba o dve percentná.

„Zamestnávatelia by mali nárast cien zohľadňovať vo výške svojho príspevku, pretože existuje priama súvislosť medzi kvalitou stravovania a pracovným výkonom zamestnancov,“ zhodnotila výsledky TRC indexu Lívia Bachratá, riaditeľka pre Public Affairs v spoločnosti Edenred.

Ceny rastú neustále

Napriek zmenenej výške sadzby DPH na gastro služby a vybrané potraviny z dvadsať na desať percent, ceny potravín aj obedov rástli. A priamo úmerne s tým rástli aj útraty za stravu hradené stravovacou kartou.

Pri pohľade na medziročné porovnanie bol najvyšší nárast zaznamenaný v Trenčianskom kraji. Medzi augustom 2022 a augustom 2023 tu priemerné platby za obedy stúpli až o 33 percent (zo 6,03 eura na 8,03 eura). K takmer medziročnému nárastu o 23 percent došlo v Prešove a o 15,5 percenta viac ako pred rokom platili za obedy v Košiciach.

„Minimálna výška príspevku na stravu sa bude teraz na jeseň zvyšovať z súčasných 5,48 eura na 5,85 eura, čo však zaostáva nielen za reálnymi cenami obedov, ale aj za optimálnou výškou príspevku. Tá je v súčasnosti 7,30 eura a na jeseň po zvýšení príspevku na stravu bude 7,80 eura,“ upozornila L. Bachratá.

Legislatíva však umožňuje zamestnávateľom prispievať na stravu zamestnancov vyššou sumou než je minimálny príspevok. „Naše skúsenosti dokazujú, že takáto stratégia zvyšuje pracovný výkon a posilňuje lojalitu voči zamestnávateľovi, preto ju odporúčame aplikovať každému zamestnávateľovi, u ktorého je to čo len trochu možné,“ dodala riaditeľka pre Public Affairs v spoločnosti Edenred.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram