Slovensko
Menu
Index » Blog » Nezaradené » Aj téma FOOD WASTE je našim poslaním
Uverejnené  19.11.21  v 

Aj téma FOOD WASTE je našim poslaním

Od svojho vzniku v roku 1962 je poslaním spoločnosti Edenred urobiť zo sveta práce lepší svet pre všetkých. Tento záväzok umožnil skupine identifikovať hlavné prvky politiky spoločenskej zodpovednosti, ktorými sú:

 • Zlešovanie kvality života jednotlivcov
 • Ochrana životného prostredia
 • Zodpovedné správanie a vytváranie hodnôt

Aj téma FOOD WASTE
je pre nás veľmi dôležitá.

Food waste = plytvanie potravinami

Plytvanie potravinami predstavuje všetok potravinový odpad, ktorý vzniká na základe rozhodnutí maloobchodov, v stravovacích zariadeniach alebo u konečných spotrebiteľov. Napríklad selekcia obchodníka “krajšie” vyzerajúcich potravín je food waste. Vyhodené jedlo v domácnosti alebo v reštauráciach je tiež food waste.

Kedy vzniká plytvanie potravinami?

Zdroj: FREE FOOD

K potravinovým stratám a plytvaniu potravinami dochádza v celom potravinovom reťazci: 

 • v poľnohospodárstve,
 • pri spracovaní a výrobe,
 • v predaniach, reštauráciách a jednálňach,
 • v domácnostiach.

Vieme prečo sa plytvá potravinami? Dôvodov je hneď niekoľko:  

 • problémy so spracovaním,
 • nadprodukcia, 
 • nestabilné trhy,
 • veľké nákupy,
 • zlé plánovanie,
 • a iné...

Prečo sa zaoberať plytvaním potravinami

Plytvanie potravinami má neprehliadnuteľný vplyv na hospodárstvo a životné prostredie. Je spojený s neprimeraným tlakom na prírodné zdroje, životné prostredie a zmenu klímy.

Nespotrebované a vyhodené potraviny zaťažujú životné prostredie tým, že pri výrobe a spracovaní potravín sa plytvá cennými zdrojmi akými je voda alebo poľnohospodárska pôda. Smutným faktom je, že v Európe sa odhaduje rozsah potravinového odpadu až na približne 20 % všetkých vyrobených potravín.

Plytvanie potravinami prispieva ku globálnemu otepľovaniu. Pýtate sa ako? Väčšina potravinového odpadu, viac ako 50%, končí na skládkach, kde sa produkuje veľké množstvo metánu.

Existuje predpoklad, že ročne sa na výrobu potravinového odpadu minie podobné množstvo vody, ako je trojnásobok objemu Ženevského jazera, čo je najväčšie alpské jazero s objemom vody 89 km³.

Ako obmedziť plytvaniu potravinami? 

Je niekoľko smerov a tipov, ako môžeme spoločne obmedziť alebo znížiť plýtvanie potravinami. Koľko z nich aplikujete, alebo by ste mohli aplikovať do vašich návykov?

 • Nenakupujte hladní a pripravte si zoznam. Naučte sa plánovať si jedlá.
 • Jedzte zodpovedne. Zamyslite sa nad príbehom potravín a jeho dosahom na zdravie a životné prostredie.
 • Varte smart. Vytvárajte čo najmenej odpadu, nevarte zbytočne veľa jedla, ktoré nespotrebujete.
 • Naučte sa rozumieť potravinám (správne skladovanie, rozdiel medzi spotrebou a trvanlivosťou)
 • Kompostujte všade a všetko čo sa dá, recyklujte potraviny na niečo užitočné
 • Podporujte lokálne a regionálne produkty a uchovávajte biodiverzitu potravín
 • Redistribujte potraviny cez food banky alebo ako potravu pre zvieratá

ZDROJ: EEA

Poďme sa spolu správať zodpovednejšie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram