Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Blog » Exkluzívny prieskum Edenred o zamestnaneckých benefitoch
Uverejnené  31.05.24  v 

Exkluzívny prieskum Edenred o zamestnaneckých benefitoch

Motivovaní a lojálni zamestnanci a spokojní zamestnávatelia, ktorí aj vďaka svojim ľuďom môžu rozvíjať svoj biznis. To je jeden z cieľov, ktoré pomáhajú napĺňať zamestnanecké benefity. Aby zamestnávatelia nemuseli pri výbere benefitov fungovať spôsobom pokus-omyl, prinášame dáta z nášho aktuálneho prieskumu o benefitoch.

Stravovacie poukážky, resp. karty, finančné odmeny alebo akcie spoločnosti a dni voľna navyše sú benefity, ktoré zamestnanci najviac oceňujú. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu Edenred, ktorý bol zrealizovaný medzi zamestnávateľmi využívajúcimi benefitné riešenia Edenred.

Stravovacie poukážky a stravovacie karty považuje za najlepší benefit 57 percent opýtaných.

„Ide o praktický benefit, ktorý dokáže využiť každý zamestnanec a určite mu pomáha k lepšej pracovnej výkonnosti,“ je presvedčená Lívia Bachratá, riaditeľka pre Public Affairs v spoločnosti Edenred.

Druhým najobľúbenejším benefitom, ktorý v prieskume získal až 54 percent, sú finančné odmeny, ktoré sú v niektorých prípadoch pretavené do akcií spoločnosti. Treticu TOP najobľúbenejších benefitov uzatvárajú dni voľna navyše. Tento benefit si veľmi cení 43 percent respondentov.

„Podpora stravného a stanovené dni dovolenky - to sú na Slovensku dva povinné benefity, keďže napĺňajú dve najzákladnejšie potreby každého zamestnanca, ak má byť v práci výkonný, a to - prístup k jedlu počas pracovného dňa a pravidelný oddych od práce. Preto nie je prekvapením, že sú medzi zamestnancami obľúbené,“ vysvetlila L. Bachratá.

Zlepšenie finančnej situácie

Populárny a zamestnancami oceňovaný je aj príspevok na dôchodkové sporenie alebo životné poistenie (32 percent), príspevok na dopravu (23 percent) a nákupy za zvýhodnené zamestnanecké ceny (21 percent).

Naopak, ako menej atraktívne sa podľa aktuálneho prieskumu javia benefity ako detské opatrovateľské služby či lístky na kultúrne podujatia. „Je evidentné, že zamestnanci oceňujú benefity, ktoré odľahčujú, respektíve zlepšujú ich rodinný rozpočet a ktoré umožňujú dosahovať lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom,“ skonštatovala L. Bachratá.

Úžitok z benefitov

Z nášho prieskumu taktiež vyplynulo, akú pridanú hodnotu a úžitok prinášajú zamestnanecké benefity zamestnávateľom. Zvýšenie celkovej spokojnosti zamestnancov deklarovalo až 90 percent zamestnávateľov. Podľa 45 percent opýtaných benefity posilňujú lojalitu pracovníkov k firme a podľa 28 percent opýtaných zamestnancov zvyšujú atraktivitu firmy na trhu práce.

„Ide o silné nástroje, ako mať spokojných zamestnancov, a tým rozvíjať aj svoj biznis alebo podnikanie. Najmä, ak sú benefity správne zvolené, prinášajú osoh obom stranám,“ povedala L Bachratá.

Flexibilné riešenia

Vybrať a nakombinovať benefity tak, aby prinášali stanovené ciele, je niekedy alchýmia. Pretože tak ako sa mení spoločnosť a pomery v nej, menia sa aj potreby a priority zamestnancov.

Najvyššiu možnú flexibilitu pri výbere benefitov zamestnancami si dlhodobo udržuje riešenie Cafeteria. Aj v aktuálnom prieskume ju ako najflexibilnejšiu označila väčšina zamestnávateľov. Využívanie tohto benefitného systému podľa nich zvyšuje spokojnosť zamestnancov, pretože zohľadňuje potreby a preferencie každého jedného zamestnanca.

Kedy poskytovať odmeny?

Podľa našich skúseností je ideálne, ak sa benefity poskytujú priebežne a celoročne, respektíve vtedy, keď je dôvod na výnimočnú odmenu alebo benefit za dosiahnuté úspechy. Vtedy sa dajú náklady na odmeny pre zamestnancov dobre plánovať a spravovať.

„Aj z aktuálneho prieskumu vyplynulo, že zamestnávatelia odmeňujú svojich ľudí najmä na Vianoce a potom pri príležitostiach, akými sú mimoriadny výkon či pracovné výročie. To sú určite okolnosti, keď to zamestnanci očakávajú a je dobré, ak sú zo strany zamestnávateľa adekvátne odmenení a vnímajú záujem o svoju osobu,“ je presvedčená riaditeľka pre Public Affairs v spoločnosti Edenred.

Vianočné odmeny dáva 54 percent opýtaných zamestnávateľov. Výnimočný výkon a dosiahnuté výsledky oceňuje formou odmeny alebo extra benefitu 34 percent zamestnávateľov. Nasledujú pracovné výročia, odmeňované u 28 percent zamestnávateľov, narodeniny, ktoré si všíma 20 percent zamestnávateľov, a životné jubileá, resp. špeciálne životné udalosti, na ktoré nejakou formou odmeny prispieva 18 percent zamestnávateľov.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram