Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Edenraid 2023: Zdravým pohybom k lepšiemu životu na planéte
Uverejnené  14.12.23  v ,

Edenraid 2023: Zdravým pohybom k lepšiemu životu na planéte

Už siedmy rok po sebe sme v Edenred prijali výzvu Edenraid, teda urobiť niečo pre svoje duševné aj fyzické zdravie, utužiť tímovosť a zároveň finančne pomôcť organizácii Lekári bez hraníc. Naše hranice cieľov aj pomoci sme oproti predchádzajúcim ročníkom posunuli vyššie, napriek tomu sa nám podarilo všetko splniť ešte pred termínom. Slovenské tímy tomu výrazne pomohli.

„Pomoc je zmysluplná vtedy, keď sa robí z vnútorného presvedčenia a s nadšením. Vtedy je naozajstná a som rada, že sa nám v Edenred opäť podarilo motivovať našich zamestnancov, aby vytvorili tímy a každý prispel svojimi možnosťami k tomu, aby sa na zemi lepšie žilo. A aby tí, ktorí pomoc v núdzi potrebujú, mali šancu získať ju,“ povedala Lívia Bachratá, riaditeľka pre Public Affairs spoločnosti Edenred, na margo splneného cieľa športovo-charitatívnej výzvy Edenraid.

Cieľom bolo pre dobrú vec nachodiť, nabehať alebo nabicyklovať 1,8 milióna kilometrov, ktoré Edenred premení na sumu 50 000 eur. Tie následne daruje organizácii Lekári bez hraníc (Médecins Sans Frontières, MSF). „Cieľ sa nám podarilo veľkolepo splniť týždeň pred finále a sme mimoriadne vďační a hrdí na všetkých našich kolegov na celom svete, ale, samozrejme, najmä na Slovensku, pretože dosiahli vynikajúce skóre. Sme ten najlepší tím!“ dodala L. Bachratá.

Výzva aj zábava

Charitatívno-športovej aktivity Edenred sa celosvetovo zúčastnilo 5 691 účastníkov, ktorí kráčali, behali a bicyklovali v 46 krajinách sveta. Spolu prešli neuveriteľné 2 156  490 kilometrov, pričom urobili 1 779 702 821 krokov.

Okrem pohybu, ktorý prospieva každému z nás a zároveň planéte, tímy plnili rôzne výzvy v podobe kvízov týkajúcich sa CSR, pohybu či životného prostredia. „Účastníci zodpovedali fascinujúcich 81 124 kvízových otázok. Spomedzi 750 registrovaných tímov pritom Slovensko skončilo v celkovom hodnotení na treťom mieste. Z pohľadu tímov získal najlepší slovenský tím šieste miesto v celkovom hodnotení. Sú to krásne výsledky, ku ktorým našim kolegom srdečne blahoželám! Za najdôležitejší však považujem fakt, že sa výzvy s nadšením zúčastnili, urobili niečo pre seba a zároveň pomohli dobrej veci stovky ľudí,“ povedala L. Bachratá.

Pomoc by nemala poznať hranice

Tak ako v predchádzajúcich ročníkoch Edenraid, aj v roku 2023 je súčasťou podujatia finančný dar pre organizáciu Lekári bez hraníc. Je to najväčšia nezávislá nezisková lekárska humanitárna organizácia na svete, ktorá funguje už od roku 1971 a poskytuje okamžitú pomoc pri prírodných katastrofách, konfliktoch a epidémiách.

„Veríme, že jej pomoc na Slovensku nikdy nebudeme potrebovať a zároveň že bude vždy dostupná tam, kde je nutná,“ nádeja sa riaditeľka pre Public Affairs spoločnosti Edenred. „Naďalej budeme v našich zamestnancoch, partneroch aj širokej spoločnosti podporovať myšlienky rozvíjajúce spoločenskú zodpovednosť, pretože každý jednotlivec, rovnako ako všetky spoločnosti, máme spoluzodpovednosť za stav planéty a za to, ako sa nám na nej žije aj s ohľadom na budúce generácie.“

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram