Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Duševná pohoda zamestnancov sa prejavuje na ich pracovnom výkone
Uverejnené  26.02.24  v ,

Duševná pohoda zamestnancov sa prejavuje na ich pracovnom výkone

Nielen fyzické, ale aj duševné zdravie zamestnancov je to, na čom záleží. Samozrejme, že zamestnávateľ nemá zásadný vplyv na súkromný život svojich ľudí, ale na rovnováhu medzi súkromným a pracovným životom a na pohodu na pracovisku dosah rozhodne má.

Najväčším pokladom každej firmy sú motivovaní, výkonní a zdraví zamestnanci. Zavádzanie ovocných dní či príspevkov na vitamíny a doplnky výživy sú preto viac ako žiaduce. No nároky doby sú dnes ešte vyššie, a preto by sa aj zamestnávatelia mali k zdraviu stavať komplexnejšie a zodpovednejšie.

„Niektoré spoločnosti už zaviedli programy starostlivosti o zamestnancov, ktoré zahŕňajú rôzne formy benefitov a podpory ako duševného, tak aj fyzického zdravia. Osvedčili sa im, ich zamestnanci sú menej práceneschopní a zároveň sa cítia pre svojho zamestnávateľa cenní a hodnotní, čo je jeden z dôležitých faktorov prevencie syndrómu vyhorenia,“ povedala Lívia Bachratá, riaditeľka pre Public Affairs v spoločnosti Edenred.

Firma rastie spolu s ľuďmi

Aj keď je každý z nás nahraditeľný, niektorí ľudia sa nahrádzajú ťažšie ako iní. A hlavne, každá náhrada je drahá. Nového zamestnanca treba nájsť, vybrať, zaškoliť, zaučiť... A potom si ho udržať.
Spoločnostiam sa najviac oplácajú zamestnanci, ktorí sú na ich palube už dlho, ale napriek tomu ostali vysokoangažovaní. Jednou z ciest, ako toto dosiahnuť, je starať sa o ich zdravie.

„Dôležité je, aby sa zdravie vnímalo ako celok. Takže nielen telesná schránka, ale aj iné potreby zamestnanca. Zamestnávatelia majú mnoho možností, ako zabezpečiť čo najzdravšie fungovanie svojich zamestnancov. Môžu sa napríklad viac starať o to, aby mali počas práce plnohodnotné jedlo za primeranú cenu. Nemenej dôležité je starať sa aj o príjemnú atmosféru a dobré vzťahy medzi zamestnancami,“ dáva príklady L. Bachratá.

Platí, že keď sú spokojní zamestnanci, firma rastie a prosperuje. Pomáhajú k tomu aj zamestnanecké benefity, ako sú nadštandardné zdravotné prehliadky, dostupnosť lekárov špecialistov, hradená psychologická pomoc, ale aj vstupy do wellness či fitnescentra.

Zodpovedné podnikanie

Zamestnávatelia, ktorí venujú pozornosť téme duševného zdravia na pracovisku, sú si vedomí toho, že je to aj ich zodpovednosť. Preto prichádzajú s benefitmi ako flexibilný pracovný čas, extra dni dovolenky, možnosť pracovať z domu a podobne, aby čo najviac prispievali k rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom svojich zamestnancov.

„Pokiaľ je zamestnanec motivovaný, ale popoludní sa potrebuje venovať deťom či iným súkromným záležitostiam, svoju prácu odvedie rovnako dobre aj v inom čase, ak mu to zamestnávateľ umožní. Zamestnancom zároveň pomáha upevňovať duševné zdravie pocit istoty, zázemia a pocit toho, že sú pre firmu skutočne dôležití,“ pokračuje L. Bachratá.

To sa dá dosiahnuť napríklad využívaním systému benefitov, ktoré si môže zamestnanec nastaviť podľa svojich preferencií. „Náš benefitný program Cafeteria umožňuje na jednej strane zamestnávateľovi ľahkú správu benefitov vrátane pripisovania odmien podľa zásluh a výkonu jednotlivých zamestnancov a na strane druhej dovoľuje zamestnancom ľahko premeniť svoje odmeny presne na to, čo potrebuje ich telo či duša. Knihu, jazykový kurz, vstup do posilňovne, možností je takmer nekonečno,“ priblížila riaditeľka pre Public Affairs v spoločnosti Edenred.

Teambuildingy a firemné večierky

Utužovanie kolektívu a zlepšovanie medziľudských vzťahov na pracovisku býva cieľom firemných večierkov a teambuildingových podujatí. Tieto však treba plánovať a organizovať veľmi citlivo, aby skutočne splnili svoj cieľ a neboli len príležitosťou pre zamestnancov zadarmo sa najesť a napiť.

„V takom prípade sú investície do tejto aktivity v podstate vyhodené von oknom. Snáď ešte nikdy v histórii zamestnanci tak citlivo nevnímali význam vlastnej hodnoty ako dnes. Pokiaľ sa majú zúčastniť nejakého hromadného podujatia, kde sa však nedozvedia nič o tom, ako pracujú, čo si na nich kolegovia alebo nadriadení cenia a kde by, naopak, mohli pridať, nezúčastnia sa s nadšením a ani nebudú odchádzať spokojní a motivovaní. Lebo stretnutie bez obsahu neprospieva ich duševnému zdraviu,“ je presvedčená L. Bachratá. Oveľa efektívnejšie sú potom podujatia a akcie v menších kolektívoch, kde je reálna šanca na vzájomné zblíženie a spoznávanie sa.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram