Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Dobrý zamestnávateľ dáva svojim zamestnancom viac
Uverejnené  09.06.23  v 

Dobrý zamestnávateľ dáva svojim zamestnancom viac

Zvýšené výdavky za obedy sú jasným ukazovateľom toho, že ceny za dobrý a kvalitný obed stúpajú. Súčasný príspevok na stravovanie ich vo väčšine prípadov nedokáže dostatočne pokryť a za obedy si musia zamestnanci doplácať.   

* Prehľad cien na základe reálnych platieb kartou Edenred v stravovacých zariadeniach  (v cenách sú zaratané vždy celé útraty za útraty za jedlo, občerstvenie alebo kávu). 

Dobrý zamestnávateľ vie, že jeho zamestnanci chodia do práce a podávajú výkony nie len kvôli platu. Motivuje ich aj pochvala, povšimnutie, ocenenie. Jedným z motivátorov je aj výška príspevku na stravné. Ste dobrý zamestnávateľ? Navýšte stravné, nie len na zákonné minimum, ale dajte Vašim zamestnancom viac... 

Spokojný zamestnanec = lojálny zamestnanec

Prinášame Vám niekoľko príkladov, prečo by mal každý zamestnávateľ zvážiť poskytovanie vyššieho stravného:

1. Vyššie stravné zvyšuje spokojnosť zamestnancov. Zamestnanci, ktorí dostávajú vyššie stravné, sú vo všeobecnosti spokojnejší a motivovanejší. Zlepšená spokojnosť zamestnancov vedie k lepšej produktivite a nižšej fluktuácii pracovnej sily. 

2. Pomáha zamestnancom zvládnuť náklady na stravu. V súčasnej dobe sú náklady na stravu relatívne vysoké. Zamestnávatelia môžu pomôcť zamestnancom zvládnuť tieto náklady tým, že im poskytnú vyššie stravné. 

3. Podporuje zdravé stravovacie návyky. Zamestnávatelia možu zvýšiť sumu stravného, ktoré poskytujú, aby podporovali zdravé stravovacie návyky u svojich zamestnancov. Lepšie zdravie ide ruka v ruke s lepšiou výkonnosťou zamestnancov. Zdravšia strava zvyšuje energiu a sústredenosť, zlepšuje imunitu a pomáha predchádzať zdravotným problémom.  

4.  Zvyšuje záujem o prácu. Zamestnávatelia môžu poskytovanie vyššieho stravného využiť ako súčasť svojho balíčka odmien, aby získali a udržali si zamestnancov. To môže byť špeciálne dôležité pre zamestnávateľov, ktorí sú v konkurenčne náročnej oblasti a potrebujú prilákať najkvalifikovanejších zamestnancov. Zamestnanec sa cíti ohodnotený a rešpektovaný. To vedie k väčšej lojálnosti a nižšej fluktuácii. 

5. Upevnenie tímového ducha. Vyšší príspevok na stravu dáva možnosť zamestnancom ísť na spoločný obed s kolegami, ktorí môže byť príležitosťou na rozvinutie sociálnych väzieb a upevnenie tímového ducha. Ak je k dispozícii kvalitné strava, táto aktivita sa stáva príjemnejšou a môže pomôcť posilniť vzťahy medzi zamestnancami. 

Vyšší príspevok je jednoznačne jedným z benefitom, ktorý zlepšuje pohodlie v práci, buduje lojalitu zamestnancov voči zamestnávateľovi a zlepšuje konkurencieschopnosť firmy na trhu. 

Mierite vyššie? Je najvyšší čas zvýšiť hodnotu stravného a vyhrať ceny v celkovej hodnote 1 540€!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram