Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Chcete výkonných zamestnancov? Odmeňujte ich po celý rok
Uverejnené  27.09.22  v 

Chcete výkonných zamestnancov? Odmeňujte ich po celý rok

Je dokázané, že nepeňažné benefity, ktoré zamestnanci dostávajú v priebehu celého roka, sú motiváciou k lepším pracovným výkonom a budujú silnú lojalitu k zamestnávateľovi. Majú väčšiu silu ako odmeny vo forme peňazí. Čo všetko môžete zamestnancom ponúknuť bez zdanenia?

Zamestnanci pracujú kvôli odmene. Tou však ani zďaleka nie je iba plat. Každý jeden zamestnanec túži po tom, aby si nadriadení všímali jeho nasadenie, výkon a výsledky a potom ho za to odmenili.

Nepeňažné benefity vs. finančné odmeny

Zvýšenie platu je krátkodobou motiváciou, pretože už po nejakom čase si zamestnanec „zvykne“ na vyššiu sumu, ktorá mu príde na účet. Pocit, že si ho zamestnávateľ váži, sa postupne vytráca.
„Novelizovaný zákon o dani z príjmov však umožňuje odmeňovať ľudí celoročne nepeňažnou formou, a to až do výšky 500 € (úhrnne od všetkých zamestnávateľov). Podmienka je, že zamestnávateľ si nezahrnie tieto náklady do daňových výdavkov,“ hovorí špecialista na dane a účtovníctvo Martin Tužinský.

Podľa prieskumu uznanie a odmeny motivujú až 99 % zamestnancov k vyšším pracovným výkonom, preto je veľmi zmysluplné a dôležité odmeňovať zamestnancov v priebehu celého roka.

Zamestnanci majú radi darčeky

Nepeňažné benefity môžu mať rôznu formu, ako napríklad:

• kredit v aplikácii pre správu benefitov,
poukážky,

• a iné.

Edenred poskytuje balík riešení, ako môžete zamestnancov efektívne a šetrne k spoločnosti odmeňovať.

Ako funguje napríklad aplikácia pre správu benefitov Edenred Benefity Café?
Edenred Benefity Café je intuitívna a užívateľsky priateľská webová platforma, ktorá sa prispôsobí vašim potrebám a potrebám zamestnancov. Vďaka nej máte všetky interné a externé benefity dostupné na jednom mieste.
Edenred Benefity Café predstavuje jednoduché a efektívne riešenie zamestnaneckých benefitov, dostupných 24 hodín. Pokrýva správu príspevkov na stravovanie, rekreačných poukazov aj voľnočasových benefitov na jednej webovej platforme, ktorá funguje pre všetky zariadenia, či už počítač, tablet alebo smartfón.

Medzi najväčšie výhody Edenred Benefity Café patrí:
-jednoduchá správa všetkých zamestnaneckých benefitov na jednom mieste,

-odlišnosť od konkurencie v boji o nových zamestnancov,

-obrovské množstvo benefitov pre svojich zamestnancov vďaka širokej partnerskej akceptačnej sieti prevádzok na Slovensku s maximálnou voľnosťou pri ich výbere.

„Z našich prieskumov vyplýva, že až 80 % zamestnancov, ktorí vnímajú, že nadriadený si ich váži a odmeňuje, neuvažuje o zmene zamestnania,“ povedala Lívia Bachratá, Public Affairs Director Edenred Slovakia.

Kto môže dostať nepeňažnú odmenu?

Nárok na nepeňažnú odmenu v súhrnnej sume 500 € ročne, oslobodenú od daňovej a odvodovej povinnosti, majú nielen zamestnanci, ale napr. aj tzv. „dohodári“ či konatelia alebo spoločníci bez pracovnej zmluvy.

Obľúbené formy nepeňažných benefitov

Odmeny, ktoré poskytujete zamestnancom, môžu byť jednorazové alebo pravidelné. Ak si vyberiete celoročné odmeňovanie zamestnancov, môžete ich hodnotiť na základe:
• výkonu zamestnanca,
• výsledkov spoločnosti,
• jubileí (pracovné výročie, narodeniny, meniny, narodenie dieťaťa a iné),
• špeciálnych udalostí.

„Podľa našich skúseností sú obľúbenými a zamestnancami oceňovanými benefitmi univerzálne poukážky a karty na nákup tovaru alebo služieb so širokou akceptačnou sieťou,“ povedala Lívia Bachratá, Public Affairs Director Edenred Slovakia.

„Udržať si spokojných a výkonných zamestnancov je výzva pre každého zamestnávateľa a HR pracovníkov. Naše dáta potvrdzujú, že zamestnanci oceňujú nepeňažné odmeny. Vnímajú ich ako pochvalu, ocenenie a záujem zo strany nadriadených. Edenred má veľkú sieť partnerov, u ktorých sa dajú benefity uplatniť, preto je odmeňovanie zamestnancov počas celého roka s nami jednoduché a efektívne zároveň,“ povedala Lívia Bachratá, Public Affairs Director Edenred Slovakia.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram