Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Chcete mať šťastných zamestnancov? Nezabúdajte na pravidelné uznanie a odmenu
Uverejnené  16.12.19  v 

Chcete mať šťastných zamestnancov? Nezabúdajte na pravidelné uznanie a odmenu

Spokojní a šťastní zamestnanci sú hnacím motorom, ktorých ženie vpred všetky úspešné spoločnosti. Naopak, nespokojní a domotivovaní zamestnanci môžu mať na firmu veľmi negatívne vplyvy, akými sú napríklad znížená produktivita, porušovanie firemnej politiky, ohrozenie dobrého imidžu spoločnosti alebo zvýšená fluktuácia.

Ak sa zamestnanci cítia pre firmu nedôležití a majú pocit, že sú ľahko nahraditeľní, môže to signalizovať, že prestávajú vidieť zmysel vo svojej práci, alebo že nie sú dostatočne stimulovaní. Čo však motivuje jedného zamestnanca, nemusí motivovať ostatných. Ľudia kladú v každom životnom cykle dôraz na rozdielne hodnoty. 

Skoro všetkých (99 % Slovákov), bez ohľadu na vek, však spája jedno - za najdôležitejšie považujú finančné ohodnotenie spolu s uznaním a motiváciou.  Uznanie a odmena je dôležitým motivátorom k vyššiemu pracovnému výkonu zamestnancov po celom Slovensku.

Úspech tkvie v správnej kombinácii peňažných a nepeňažných foriem motivácie

Veľakrát sa stáva, že spoločnosti sa pri motivácii zamestnancov sústredia len na finančné benefity, ktoré sú síce významné, ale často nie najdôležitejšie.

Čo očakávajú zamestnanci za svoju prácu a lojalitu

Lojalitu a spokojnosť zamestnancov je vhodné budovať aj prostredníctvom nefinančných foriem motivácie.  Súčasný trend ukazuje, že účinnosť peňažných odmien klesá a ľudí k vyšším výkonom motivujú čoraz viac nepeňažné benefity.

Darujte zážitky, získate naspäť viac

Je známe, že zamestnanci pod dlhodobým stresom robia chyby, sú menej kreatívni a bývajú častejšie chorí. Naopak, rovnováha medzi pracovným a osobným životom (work-life balance), ktorú sa dnes snaží podporovať väčšina moderných spoločností, prináša lojálnych a produktívnych zamestnancov. Pravidelný oddych a načerpanie nových síl sú pre zamestnancov dôležité, aby mohli podávať kvalitnejšie výkony. Lebo len zamestnanci plní síl a chuti do práce zvyšujú kvalitu a prosperitu spoločnosti. Navyše, z našich prieskumov vyplýva, že až 94 % ľudí by sa potešilo odmene, ktorú by využili na relax, šport, kultúru alebo nákup darčeka podľa vlastných predstáv. 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram