Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Aktualizovaný Sadzobník odmeny a poplatkov Ticket Restaurant® – e- Stravovacia Poukážka pre klientov od 01.11.2018
Uverejnené  25.10.18  v 

Aktualizovaný Sadzobník odmeny a poplatkov Ticket Restaurant® – e- Stravovacia Poukážka pre klientov od 01.11.2018

Vážení obchodní partneri,

oznamujeme vám, že dňa 01.11.2018 nadobudne platnosť a účinnosť: 

a v celom rozsahu nahrádza Sadzobník odplaty a poplatkov Ticket Restaurant® – elektronická stravovacia poukážka – klient platný a účinný od 01.05.2016.

Edenred Slovakia, s.r.o.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram