Slovensko
Menu
Index » Blog » Aktuality » Aktualizované Všeobecné obchodné podmienky - klient od 14.09.2020
Uverejnené  31.08.20  v 

Aktualizované Všeobecné obchodné podmienky - klient od 14.09.2020

Vážení obchodní partneri,

oznamujeme vám, že dňa 14.09.2020 nadobudnú platnosť a účinnosť: 

Všeobecné obchodné podmienky - klient (príloha č. 1) k:

  • Zmluve o zabezpečení stravovania zamestnancov – Karta Ticket Restaurant®
  • Zmluve o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení dodania tovaru alebo poskytnutia služby, k Objednávke
  • Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb, k Objednávke
  • Zmluve o zabezpečení rekreácie zamestnancov - Edenred Dovolenka

a v celom rozsahu nahrádzajú Všeobecné obchodné podmienky - klient - platné a účinné od 01. 01. 2019.

Edenred Slovakia, s.r.o.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram