ZAMESTNANEC

Ako zamestnanec, pracujúci u zamestnávateľa nepretržite po dobu viac ako 24 mesiacov, budete môcť požiadať o príspevok na rekreáciu na Slovensku až do výšky 500 € za rok. Pobytový balík zahŕňa aj rekreáciu rodinných príslušníkov a detské rekreácie počas školských prázdnin.

UBYTOVACIE ZARIADENIE

Príspevok na dovolenku bude určený na úhradu výdavkov spojených so službami cestovného ruchu a ubytovaním na území Slovenska, minimálne na dve noci. Pomôžeme vám promovať vaše služby budúcim používateľom nového typu karty, určenej na rekreáciu zamestnancov.

ZAMESTNÁVATEĽ

Nový motivačný benefit bude daňovo uznateľným nákladom. Vďaka novému typu karty, určenej výhradne na rekreáciu zamestnancov v zmysle novej legislatívy, dokážete splniť zákonnú povinnosť jednoducho a bez zbytočnej administratívnej záťaže.
Ako líder a expert v oblasti zamestnaneckých benefitov sme pripravení Vám odborne poradiť a pomôcť porozumieť novej legislatíve.
S nami Vám nič neunikne. Nechajte si posielať dôležité informácie a novinky e-mailom


Dôležité informácie

Od 1. januára 2019 vstupuje do platnosti novelizácia Zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu a zároveň sa do Zákonníka práce dopĺňa §152a pojednávajúci o príspevku na rekreáciu zamestnancov.

Čo to pre vás znamená

 • Zamestnanec pracujúci u zamestnávateľa viac ako 24 mesiacov, môže požiadať o príspevok na rekreáciu až do výšky 500€/rok, pričom 55 % príspevku mu hradí zamestnávateľ a zvyšných 45 % si hradí hradí zamestnanec (v prípade, ak zamestnanec vynaloží na rekreáciu viac ako 500 €, zamestnávateľ mu hradí maximálnu výšku stanovenú zákonom, t. j. 275 €/rok).
 • Zamestnávateľ s 50 a viac zamestnancami musí požiadavke zamestnanca o príspevok na rekreáciu vyhovieť, pre zamestnávateľov do 49 zamestnancov je príspevok dobrovoľný.
 • Nárok na príspevok bude mať len zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov.
 • Rovnaké pravidlá platia aj pre SZČO, ktorí majú registrovanú živnosť viac ako 24 mesiacov a nepožiadajú o príspevok u zamestnávateľa (ak popri živnosti pracujú).
 • Rekreačný príspevok je rovnako ako príspevok na stravovanie oslobodený od dane.
 • Zamestnávateľ nesmie zamestnancov, ktorí požiadajú o príspevok na rekreáciu znevýhodňovať oproti zamestnancom, ktorý o príspevok nepožiadajú (napr. krátením odmien, bonusov a pod.).
 • V prípade čiastkových úväzkov je maximálne zákonom stanovená čiastka príspevku 500 € krátená pomerom.
 • Príspevok na rekreáciu zamestnanca nad rámec zákona (275€/rok) môže byť hradený zo sociálneho fondu.

Prípustné formy príspevku na rekreáciu

 • Rekreačný poukaz vydaný na meno zamestnanca.
 • Preplatenie faktúry za rekreačné služby v SR.
 • V prípade preplatenia faktúry tak musí zamestnanec urobiť najneskôr do 30 dní od ukončenia rekreácie, na faktúre musí byť uvedené meno zamestnanca

Pozn.: Zamestnávateľ môže rozhodnúť, že poskytne zamestnancovi príspevok na rekreáciu formou rekreačného poukazu (menej administratívne náročné)

Čo je rekreačný poukaz

 • elektronická karta alebo iný elektronický platobný nástroj, vydaný na fyzickú osobu, použiteľný iba v rámci SR v sieti zmluvných partnerov vydavateľa.
 • slúži na úhradu ubytovania zamestnanca a jeho rodinných príslušníkov a na úhradu služieb spojených s ubytovaním.
 • provízia pre vydavateľa rekreačného poukazu môže byť do výšky 3 %.
 • musí byť použitý v roku vydania.

Aké služby môžu byť z príspevku na rekreáciu hradené

 • služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na dve prenocovania na území Slovenskej republiky.
 • pobytový balík – 2 prenocovania + stravovacie služby alebo iné služby spojené s rekreáciou.
 • 2 prenocovania s možnosťou stravovacích služieb (nie je podmienkou).
 • detské rekreácie a viacdenné aktivity počas školských prázdnin pre deti zamestnanca navštevujúce základnú školu, 1-4 ročník osemročného gymnázia.
 • výdavky na rekreáciu rodinných príslušníkov a osôb žijúcich so zamestnancom v spoločnej domácnosti, ak sa na rekreácii zúčastňujú spolu so zamestnancom.

Karta Edenred Dovolenka, ktorá bude slúžiť ako elektronický rekreačný poukaz na pobyt na Slovensku.

Predobjednávky od januára 2019