Kalkulačka úspory
Navýšením príspevku na stravovanie šetríte svoje náklady a dávate zamestnancom vyšší čistý príjem. Pretože príspevok na stravovanie nepodlieha odvodom.
Zistite, koľko ročne ušetríte so stravovacou kartou a lístkami od Edenred
Súčasná mesačná
hrubá mzda
(pred zvýšením)
Plánované zvýšenie mesačnej hrubej mzdy
Počet
zamestnancov
Súčasná hodnota stravného lístka
za odpracovaný deň
Príspevok
zo sociálneho fondu
za 1 stravný lístok
Nová hodnota stravného lístka / odpracovaný deň
300
Úspora zamestnávateľa na všetkých zamestnancov / rok
300
Ceny za obedy sa zvýšili takmer vo všetkých regiónoch Slovenska.
Zvýšením príspevku na stravovanie pomôžete pokryť
prevažnú časť ceny obedového menu vašich zamestnancov.
objednať
Výpočet je informatívny, zahŕňa čerpanie
dovolenky zamestnanca 20 dní ročne.