Výhody akceptácie stravovacej karty pre akceptačné miesta

Staňte sa aj vy akceptačným miestom stravovacej karty Ticket Restaurant® a zvýšte si svoj obrat!

Každý deň rozširujeme rady používateľov stravovacej karty Ticket Restaurant®, a tým aj množstvo vašich ďalších potenciálnych zákazníkov. Používatelia karty Ticket Restaurant® totiž uprednostnia práve tie prevádzky, ktoré akceptujú kartu Ticket Restaurant®. Staňte sa našim akceptačným partnerom a zvýšte si tak svoj obrat. Minimálna hodnota transakcie je v súčasnosti 3,15 €. Ak Vašu prevádzku teda navštívi len 50 ľudí, ktorí denne minú minimálne 3,15 €, prinesú Vám dodatočný minimálny mesačný obrat 3 150 € (50 ľudí x 3,15 € / deň x 20 pracovných dní).
Okrem toho je karta Ticket Restaurant® zárukou vyššej bezpečnosti, keďže sa pri nej znižuje manipulácia s hotovosťou.
Podpisom zmluvy navyše získate bezplatnú propagáciu Vašej prevádzky v modernom vyhľadávači prevádzok s geolokalizáciou na našej webovej stránke, v aplikácii "TR karta" pre androidy, iPhony aj windows.

Čo je stravovacia karta Ticket Restaurant®?

• karta Ticket Restaurant® je elektronická forma stravovacej poukážky Ticket Restaurant®
• prvá stravovacia karta na Slovensku, akceptovaná platobnými terminálmi alebo určená na platby mobilom cez SMS
• všetky transakcie prebiehajú on-line, bez použitia klasických stravných lístkov

Charakteristika stravovacej karty Ticket Restaurant®:

• platná len v Slovenskej republike, výlučne v partnerskej sieti akceptačných miest
• neprenosná
• chránená PIN kódom

Výhody akceptácie stravovacej karty Ticket Restaurant®:

Šetrí časom
• nie je potrebné doručovať poukážky na preplatenie na pobočku a prepočítavať ich
Rýchle preplatenie
• peniaze máte najneskôr do 3 dní na účte
Garancia platby
• nikdy neprijmete falošnú poukážku
Jednoduché prevádzkovanie
• nie je potrebné pečiatkovať poukážky
Vyššia bezpečnosť
• znižuje sa manipulácia s hotovosťou
Zníženie rizika
• nedochádza k stratám z dôvodu prijatia poukážok s vypršanou platnosťou či ich odcudzenia
Automatické zaznamenávanie v systéme
• pre prípadné dodatočné potreby ostávajú všetky operácie zaznamenané v systéme banky

pripadova studia s cbc restaurant Prečítajte si tiež prípadovú štúdiu o tom, ako sa spoločnosti CBC Gastro Services s.r.o. podarilo skrátiť čas na preplatenie stravovacích poukážok, zjednodušiť ich spočítavanie na konci dňa, znížiť zlyhanie ľudského faktoru pri spočítavaní a zároveň urýchliť platenie v samoobslužnej jedálni vďaka stravovacej karte Ticket Restaurant® » » »

Výhody akceptácie mobilných platieb so stravovacou kartou Ticket Restaurant®:

Získajte nových potenciálnych zákazníkov z radov používateľov stravovacích kariet Ticket Restaurant®.
• Pre prijímanie platieb vám postačí mobilný telefón, nie je potrebný POS platobný terminál.
• Odbudne vám kontrola bezpečnostných prvkov, dátumu splatnosti, prepočítavania peňazí či stravovacích poukážok.
Ušetríte čas strávený doručovaním peňazí do banky, či stravných lístkov do pobočky na preplatenie.
Prijatie platby je bezpečné - o úspešnosti transakcie budete zakaždým informovaní prostredníctvom potvrdzujúcej SMS.

Chcete sa stať našim akceptačným partnerom?

Kontaktujte naše oddelenie rozvoja siete partnerov:
• telefonicky: 02 / 50 70 73 24
• e-mailom: rozvojsiete-sk@edenred.com
• prostredníctvom kontaktného formulára

Ako sa stať akceptačným miestom stravovacej karty Ticket Restaurant®:

• stačí, ak podpíšete "Zmluvu o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní Ticket Restaurant® - elektronická stravovacia poukážka"
• následne vašu prevádzku navštívi náš regionálny konzultant, ktorý pomocou "Obchodníckej karty" zaregistruje váš POS terminál pre prijímanie platieb prostredníctvom Kariet Ticket Restaurant®
• môžete využívať váš súčasný terminál alebo vám pre akceptovanie Kariet Ticket Restaurant® pomôžeme získať nový
• obdržíte od nás nálepku, ktorou svoju prevádzku označíte ako akceptačné miesto Karty Ticket Restaurant®

Ako sa stať akceptačným miestom mobilných platieb so stravovacou kartou Ticket Restaurant®:

• stačí, ak podpíšete "Zmluvu o vzájomnej spolupráci pri akceptovaní Ticket Restaurant® - elektronická stravovacia poukážka", v ktorej uvediete telefónne číslo na využívanie služby vo Vašej prevádzke
• následne u nás zmuvu zaregistrujeme a pridelíme Vám jedinečné ID číslo, prostredníctvom ktorého bude možné spárovať platbu používateľa s Vašou prevádzkou
• Vašu prevádzku navštívi náš regionálny konzultant, ktorý zrealizuje testovaciu platbu za Vašej účasti
• obdržíte od nás nálepku, ktorou svoju prevádzku označíte ako akceptačné miesto mobilných platieb s kartou Ticket Restaurant®

Platba stravovacou kartou Ticket Restaurant®:

• minimálna hodnota transakcie: zákonom stanovená minimálna hodnota stravovacej poukážky
• maximálna hodnota transakcie: hodnota zostatku
• každá transakcia je autorizovaná on-line
• stravovacia karta Ticket Restaurant® neumožňuje vybratie hotovosti v bankomate (ATM) a ani pri platení kartou na pokladni v obchode či supermarkete ("cash back").

Obchodné podmienky:

• raz týždenne vám vystavíme faktúru za služby
• platbu budete mať na účte do 2 - 3 dní po uskutočnení transakcie Kartou Ticket Restaurant®

Technická špecifikácia stravovacej karty Ticket Restaurant®:

• karta zodpovedá štandardom ISO
• 19-miestne číslo karty zakódované v magnetickom pásiku a vytlačené na prednej strane karty
• doba platnosti karty zakódovaná v magnetickom pásiku a vytlačená na prednej strane karty
• predná strana karty bez reliéfnej tlače
jedinečné sériové číslo vytlačené na zadnej strane karty

Platby stravovacou kartou Ticket Restaurant® a mobilné platby s kartou budete môcť akceptovať po podpísaní zmluvy so spoločnosťou Edenred Slovakia, s.r.o.